Projekt gotowy!

Projekt architektoniczny “Wyspy św. Franciszka” gotowy do złożenia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. W dniu 26 listopada br. architekt Maciej Bocheński z pracowni B2 przedłożył franciszkanom pełną dokumentację architektoniczną, aby ubiegać się o stosowne pozwolenia na budowę w gdańskim magistracie. Pan M. Bocheński wygrał konkurs ofert ogłoszony w końcu ubr. Prace nad projektem trwały ponad jedenaście miesięcy. Podczas szczegółowych ekspertyz nieruchomości okazało się, że zakres prac będzie musiał być znacznie poszerzony.
Na wyspie prowadzona będzie działalność statutowa Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego. Całokształtowi zaprojektowanych działań nadano tytuł „Wyspy św. Franciszka”. Zamieszkają tam także gdańscy franciszkanie. Zadania realizowane przez zakonników będą, jak mówi o. Roman Zioła, dyrektor DMK – “otwarte na współczesność, w podążaniu z historią, bliskie wobec człowieka, oparte o dialog z kulturami i otwarte na nowe formy świadectwa i życia apostolsko-misyjnego, ochronę środowiska, sprawiedliwość i pokój”.