Programy wielonarodwe młodzieży

Ważną część działalności DMK jest praca z młodzieżą na płaszczyźnie miedzykulturowej i wielonarodowej. W roku 2009 nie mogło zabraknąć zatem przedsięwzięć programowych dedykowanych młodym z Europy, którzy pragną się dokształcić, wzmocnić swoją wiedzę o społeczeństwie i przyjąć postawę człowieka aktywnego obywatelsko. Poniżej przedstawiamy wybrane inicjatywy. Lista ta może zostać uzupełniona.

Program kształcenia obywatelskiego „Poruszyć świat małymi krokami” (niemiecko-rumuńsko-polski)

Seminarium „System opieki zdrowotnej państw UE”, 2-5 lipca, Lipsk (Niemcy)
Warsztaty i workcamp „Adaptacja pomieszczeń szpitala na potrzeby oddziału dziecięcego”, 18-28 sierpnia, Craiova (Rumunia)
Ewaluacja programu, 28-31października, Gdańsk (Polska)

Obywatelski program aktywizacji młodzieży „Participative democracy” – seminaria i wizyty studyjne (hiszpańsko-włosko-polski)

Cieza (Hiszpania), czeriwec/lipiec 2009
Piacenza (Włochy), luty 2010
Lublin/Gdańsk (Polska), lipiec 2010

Program edukacji międzykulturowej „Cztery kraje” (polsko-niemiecko-francusko-szwedzki)

Seminarium multikulturowe „Cztery kraje”, 3-12 sierpnia, Ansbach/Norymberga (Niemcy)

Program Wschodni

Staudy Tours to Polnad – kwiecień/maj i październik/listopad, Gdańsk
Aktywizacja młodzieży na Krymie – budowa radia internetowego dla szkół – wrzesień-grudzień, Gdańsk-Żukowo-Majskoje
Akademia Solidarności
Zmieniony ( 15.05.2009. )