Profesjonaliści z Ukrainy

Samorządowcy i naukowcy ze Lwowa ponownie zagościli w Domu św. Maksymiliana w Gdańsku W lipcu br. kontynuowaliśmy pracę na polu aktywizacji obywatelskiej w Europie Wschodniej. Od 17 do 23 lipca w DMK przebywała kolejna grupa profesjonalistów z Ukrainy. Byli to samorządowcy ze Lwowa oraz słuchacze podyplomowych studiów i pracownicy naukowi reprezentujący Lwowski Regionalny Instytut Państwowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy.
Goście przyjechali do Gdańska na zaproszenie programu Study Tours to Poland, który koordynuje Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Dom św. Maksymiliana zorganizował i przeprowadził wizytę tak jak robi to już od kilku lat w roli operatora programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która finansuje przedsięwzięcie.

Celem pobytu w stolicy województwa pomorskiego grupy profesjonalistów ze Lwowa było zapoznanie się z systemem administracji publicznej oraz bezpośredni kontakt i wymiana doświadczeń ze środowiskiem naukowym. Rolę akademickiej instytucji goszczącej przejął Uniwersytet Gdański. Program wizyty składał się ze spotkań roboczych, poprzedzanych teoretycznym w formie wykładów wprowadzeniem w tematykę ustrojową i administracyjno-samorządową Polski. Istotnym elementem stażu były, zgodnie z zainteresowaniami zawodowymi i naukowymi gości z Ukrainy, robocze prezentacje zadań departamentów współpracy międzynarodowej oraz rozwoju regionalnego i przestrzennego w pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Intensywny tryb spotkań umożliwił bliższe przyjrzenie się na przykładzie województwa pomorskiego funkcjonowaniu samorządu regionalnego i lokalnego w Polsce.

Pobyt profesjonalistów ze Lwowa zbiegł się w czasie z oficjalnym otwarciem tzw. faktorii rzymskiej w Pruszczu Gdańskim. Jednym z centralnych punktów uroczystości stał się koncert na scenie pruszczańskiego amfiteatru Raya Wilsona i grupy GENESIS oraz przemówienie gospodarza imprezy pana Janusza Wróbla. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego spotkał się z ukraińską delegacją, zaprosił na otwarcie faktorii i wraz z współpracownikami zaprezentował swoje miasto. Na spotkaniu obecni byli także sekretarza miast pani Halina Baranowska, przewodniczący rady miejskiej Stefan Skonieczny oraz skarbnik Pruszcza. Gospodarze podzielili się z gośćmi doświadczeniem pracy samorządowej i planami rozwoju miasta.

Polska wraz z Ukrainą będą gospodarzami mistrzostw w piłce nożnej EURO 2012. Dlatego pobyt Lwowian, współgospodarzy piłkarskiej imprezy w Gdańsku nie mógł obejść się bez wizyty na jednej z przyszłych euro aren – stadionie PGE ARENA. Wejście na ukończone już boisko było okazją do porównania m.in. stanu przygotowań obu miast – Lwowa i Gdańska – do przyszłorocznej imprezy. O szczegóły zaś goście pytali wiceprezydenta Macieja Lisickiego i przewodniczącego rady miejskiej Bogdana Oleszka. Włodarze Gdańska szczegółowo zatrzymali się także na innych aspektach funkcjonowania samorządu miejskiego. Ponad dwugodzinna rozmowa w nowym ratuszu dotyczyła między innymi rozwiązań komunalnych i komunikacyjnych, struktury administracyjnej urzędu i rady miasta oraz współpracy zagranicznej Gdańska.

Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. Program powstał w 2004 roku i jest częścią Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA realizowanego od 2000 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Od 2007 roku koordynatorem STP jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia.

Nedim Useinov, koordynator programu