Prace kontynuowane

Władze zakonne wsparły przygotowywanie wniosku o dofinansowanie projektu „Wyspy św. Franciszka” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na zaproszenie dyrektora DMK o. Romana Zioły do Gdańska przyjechał o. Leszek Klekociuk, odpowiedzialny w imieniu Prowincji za przygotowanie wniosku. Spotkał się z pracownikami, architektem oraz władzami zakonnymi.
W pierwszej części spotkania omówiono zaangażowanie w przedsięwzięcie koordynatora wniosku. Później, skupiono się na rozwiązaniach technicznych i funkcjonalnych dotyczących działania „nowej placówki” na Wyspie Sobieszewskiej.