Poznajemy swoją historię…

W dniach 6-10 kwietnia w Domu Pojednania i Spotkań odbyła się polsko-niemiecka wymiana szkolna. Brało w niej udział blisko trzydziestu uczniów z Liceum im. Adama Mickiewicza w Węgrowie oraz Gymnasium w Erkelenz. Uczestnicy rozpoczęli swój pobyt w Gdańsku od integracji oraz poznawania najbliższej okolicy poprzez rajd terenowy. Każdego dnia czekało na nich wiele atrakcji, ale również trudnych tematów dotyczących historii. Czas wypełniały wspólne spacery, animacje językowe, gry integracyjne, gra w kręgle, wystawa „Drogi do wolności” czy zwiedzanie Sopotu. Jednym z najważniejszych punktów programu okazał się wyjazd do Sztutowa – byłego obozu koncentracyjnego Stutthof. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić muzeum wraz z przewodnikami. Pobyt w Sztutowie zakończył się interesującymi warsztatami, porządkującymi zdobytą wiedzę oraz umożliwiającymi dzielenie się refleksjami i emocjami. Uczestnicy, pełni pozytywnej energii oraz tematów do przemyśleń, będę mogli spotkać się ponownie podczas rewizyty w czerwcu tego roku w Niemczech.