Poszukujemy partnerów projektu PL-DE-FR// Call for partners PL-DE-FR

Temat: Teatralna reprezentacja stereotypów

Uczestnicy : Francja, Niemcy, Polska [z ramienia Polsko-Niemieckiej Wspólpracy Mlodziezy (PNWM)] ; do 10 uczestników z każdego kraju i po 1 liderze na każdą grupę

Termin: 17/06-23/06: 7 dni

Wiek: 18-26 lat

Miejsce: Gdańsk, Polska.

Cel projektu: stworzyć krótki performance (sceniczny lub video) o stereotypach, które kraje uczestników mają o sobie nazwajem. Celem pedagogicznym tego projektu jest poszerzenie wiedzy o kulturach, zwyczajach i językach innych krajów, wychodząc od stereotypow, które je definiują. Skonfrontowanie się ze stereotypami na temat własnej kultury ma pomóc w zrozumieniu zachowań innych względem mnie.

Charakter zajęć*:

 • Codzienne animacje językowe i gry integracyjne;
 • Ćwiczenia z improwizacji teatralnej I przygotowanie przedstawienia na zakończenie;
 • Wizyta z przewodnikiem w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
 • Kreatywne warsztaty na temat stereotypów – praca grupowa;
 • Promocja projektu w żywej interakcji ze społecznością lokalną;
 • Czas wolny na poznanie miasta, jego historii i siebie nawzajem.

*Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, z możliwością tłumaczenia na polski, francuski i angielski na życzenie uczestników.

Koszty projektu (liczone według odległości między siedzibą organizacji wysyłającej a Gdańskiem) zawierają: zakwaterowanie (DMK – Dom Pojednania i Spotkań), wyżywienie, bilety na przejazdy po mieście, wycieczkę z przewodnikiem do museum. Dofinansowanie kosztów podróży jest możliwe wg stawki zryczałtowanej, zależnej od ilości kilometrów. Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Termin składania wniosku do PNWM: 15 maja 2018.

Kontakt:

Nicolle Ghirardo

volunteer@dmk.pl ; nicolle.ghirardo@gmail.com;

+48732025455 ; Biuro DMK +48583015721

 

The theatrical representation of stereotypes

Participants : FR,DE,PL [financed Polsko-Niemiecka Wspólpraca Mlodzieży (PNWM)] ; up to 10 participants per country and one team leader per country.

Date: 17/06-23/06: 6 nights/7 days

Age: 18/26 years old.

Location: Gdansk, Poland.

Description of the project: make a short performance (theater or video) about stereotypes the participant countries have about the other ones. The pedagogical goal of this project is to improve the knowledge about different cultures, customs and languages starting from the stereotypes who defines those countries. The aim is to put everybody in front of his own stereotype for a better comprehension of other people’s behavior.

Main activities*:

 • Daily language animation and integration games;
 • Exercises of theater improvisation and final theatrical performance;
 • Guided visit to the WWII museum in Gdansk;
 • Brainstorming and workshop about stereotypes in international groups;
 • Promotion of the project interacting with local people;
 • Free time to discover the city and the museums

*All the activities will be conduct in English language with the translation in French, Polish and German if request from the participants.

The costs will be calculate later on depending on the distance between the sending organization and the city of Gdansk and they will include: accommodation, food, transport tickets for outdoor activities, guided tour in the WWII Museum, travel cost reimbursement (within a maximal depending on the kilometers). This project is financed by PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży/ Polish-German Youth Cooperation).

Deadline for PNWM application: 15th of May.

Contact:

Nicolle Ghirardo

volunteer@dmk.pl ; nicolle.ghirardo@gmail.com;

+48732025455 ; +48583015721 (ask for Nicolle Ghirardo)