Posłaniec Św. Antoniego

Ojciec Polykarp Götz, redaktor naczelny Posłańca Św. Antoniego w wydaniu niemieckim w pierwszych dniach sierpnia br. odwiedził Gdańsk. Ważnym punktem programu było zapoznanie z działalnością programową DMK. Zaprezentowany program działań oraz plany związane z zagospodarowaniem nieruchomości na Wyspie Sobieszewskiej spotkały się z uznaniem i docenieniem podejmowanego trudu.
Ojciec Polykarp zapowiedział publikację na łamach swojego pisma, poświęconą dziełu specjalnemu Prowincji Św. Maksymiliana w Gdańsku. Po Wyspie Świętego Franciszka Gościa z Wurzburga oprowadzali ojcowie Piotr Pliszka (gwardian) i Roman Zioła, dyrektor DMK.