Poruszają świat małymi krokami

W Gdańsku rozpoczął się trzydniowy warsztat podsumowujący program kształcenia obywatelskiego „Poruszyć świat małymi krokami” (niemiecko-rumuńsko-polski), zorganizowany przez DMK i Leipzig Eine Welt e.V. Od 22 do 25 października br. ewaluacji poddane zostaną działania podjęte w ramach projektu. Przypomnijmy, że w lipcu br. odbyło się w Lipsku seminarium nt. systemu opieki zdrowotnej w UE, zaś w sierpniu tego roku międzynarodowa grupa młodzieży w rumuńskiej miejscowości Craiova odnowiła pomieszczenia szpitalne oddziału dziecięcego.

Podczas warsztatu pedagodzy, instruktorzy i trenerzy organizacji partnerskich m.in. omówią zebrany materiał, opracują ulotkę informacyjną nt europejskiego systemu zdrowotnego i możliwości jego poprawy. Wreszcie, spróbują też wskazać możliwości wykorzystania aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży na rzecz potrzebujących wsparcia w opiece zdrowotnej.