Polsko-niemiecko-ukraińskie spotkanie młodzieży zakończone wspaniałym koncertem w Kwidzynie

(deutsche Sprachversion unten)

„Spotkanie z muzyką” było motywem przewodnim ostatniego spotkania młodzieży w naszym Domu, które odbyło się w dniach 31.08.2019 r. do 05.09.2019 r. Tym razem, wraz z grupą studencką z Polski i Niemiec, wzięli również udział uczestnicy z Ukrainy.

Oprócz programu kulturalnego, gry miejskiej po gdańskiej Starówce, jednodniowej wycieczki do sąsiedniego Sopotu i dyskusji na temat tętniącej życiem historii Gdańska w Europejskim Centrum Solidarności, motywem przewodnim tego projektu były warsztaty muzyczne. Prowadziła je Agnieszka Perehuda, jedna z polskich nauczycieli, która uczyła uczniów nie tylko śpiewania piosenek, ale także ruchów na scenie.
Ostateczny wynik został następnie zaprezentowany ostatniego dnia w formie koncertu w Teatrze Miejskim w Kwidzynie, który oprócz rodziców i uczniów polskiej szkoły odwiedzili także inni goście, m. in. dyrekcja i burmistrz Kwidzyna. Oprócz pięciu piosenek w języku angielskim, które zostały zaśpiewane w pełnym składzie 3-narodowego chóru oraz jednej w wykonaniu nauczycieli i zespołu koordynatorów, każda grupa wykonała jedną piosenkę w swoim języku narodowym.
Po południu zostało jeszcze trochę czasu na zwiedzanie katedry oraz by pokazać nowym przyjaciołom szkołę kwidzyńskich uczniów, zanim zakończyiśmy projekt wieczorem integracyjno-podsumowującym w lokalnej kręgielni.
To wydarzenie było możliwe dzięki współpracy Społecznej Szkoły Podstawowej w Kwidzynie (szczególne podziękowania dla pani Hanny Żarnowskiej), szkoły Johann-Heinrich-Schmüllig w Warendorf (Niemcy) i Gimnazjum Nr 1 w Sumach (Ukraina).

Wsparciem w projekcie byli nasi wolontariusze: Sophie Enders i Daniel Kolmsee

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację.

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Dziękujemy za wsparcie finansowe!


`Treffen mit der Musik` war das Leitmotiv der letzten Jugendbegegnung unseres Hauses welche von dem 31.08.2019 bis zum 05.09.2019 stattfand, und diesmal, zusammen mit einer Schülergruppe aus Polen und Deutschland, auch Teilnehmer aus der Ukraine umfasste.
Neben für dem kulturellen Programm, durch eine Stadtrallye in der Danziger Altstadt sowie einem Tagesausflug zum benachbarten Kurort Sopot und der Befassung mit der bewegenen Danziger Geschichte im Europäischen Solidaritäts Zentrum, standen vor allem die Musikworkshops im Fokus dieses Projektes. Geleitet wurden diese von Agnieszka Perehuda, einer der polnischen Lehrkräfte, welche die Schüler neben dem Singen der Lieder auch mit den Bewegungen auf der Bühne vertraut machte.
Das Endergebnis wurde dann am letzten Tag in Form eines Konzerts im Stadttheater in Kwidzyn vorgestellt, welche, neben den Eltern und den Schulkollegen der polnischen Schüler, auch von der Direktorin ihrer Schule, sowie dem Bürgermeister besucht wurde. Neben fünf Liedern in englischer Sprache, welche im ganzen Chor gesungen wurden, und einen Beitrag der Lehrer und des Koordinatorenteams, gab noch jede Gruppe ein Lied in ihrer jeweilligen Landessprache zum Besten.
Am Nachmittag blieb noch etwas Zeit damit die Gruppe die Möglichkeit bekam die Domkirche zu besichtigen und die Schüler aus Kwidzyn ihren neuen Freunden ihre Schule zeigen zu können. Bevor das Projekt dann mit einem Abend im lokalen Bowlingcenter abgeschlossen wurde.
Diese Begegnug wurde ermöglicht durch die Zusammenarbeit der Społeczna Szkoła Podstawowa in Kwidzyn (besonderer Dank an Frau Hanna Żarnowska) (Polen )der Johann-Heinrich-Schmüllig Schule in Warendorf und des Gymnasium 1 in Sumy (Ukraine).

Nachfolgend ein kurzer Fotobericht.

Das Projekt wurde gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW). Danke für die Förderung!

Unsere Freiwilligen unterstützten das Projekt: Sophie Enders i Daniel Kolmsee

 

Foto: DMK