Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży 3-6.09.2018

W dniach 3.09.-06.09.2018 odbyło się u nas polsko-niemieckie spotkanie młodzieży. Celem spotkania było poznanie i zrozumienie wspólnej historii, spojrzenie w przeszłość oraz pobudzenie do refleksji nad obecnymi konfliktami na świecie i przyszłymi losami świata.

W związku z tym młodzież odwiedziła Muzeum II Wojny Światowej, a także Europejskie Centrum Solidarności. Na warsztatach historycznych omawiane były wydarzenia oraz postaci historyczne związane z tematyką muzeów. Chętne osoby napisały kartki do Powstańca w ramach akcji BohaterON, której celem jest uhonorowanie i upamiętnienie Powstańców Warszawskich. Szukając wspólnego dziedzictwa historycznego młodzież brała również udział w grze miejskiej w Gdańsku oraz w Sopocie. Codziennie prowadzone animacje językowe pomogły w integracji, a także w nauce języka.