Polsko – niemieckie seminarium „Zachować pamięć – Stolen Memory”

W dniach 24-29 kwietnia br. Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku wraz ze szkołami Berufliche Schule des Kreises Stormarn w Bad Oldesloe i Zespołem Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni zrealizował projekt „Zachować pamięć – Stolen Memory”. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 uczestników z obu krajów.

Uczestnicy projektów realizowanych w zakresie programu dotacyjnego „Zachować pamięć” mieli okazję poszukiwać i zbierać informacje o losach ofiar prześladowań nazistowskich.

#StolenMemory jest wyjątkowym projektem edukacyjnym, ponieważ łączy informacje źródłowe, wspomnienia oraz możliwość odkrywania lokalnych historii wraz z okazją do aktywnego zaangażowania się w kampanię.

W tym celu Arolsen Archives oferuje dostęp do archiwalnych dokumentów oraz do ponad 3 tysięcy osobistych przedmiotów, tak zwanych „Effekten”, wśród których znajdują się m.in. biżuteria, zegarki, a także przedmioty codziennego użytku. Dzięki temu młodzi ludzie mają okazję zrozumieć historyczno-polityczne tło narodowego socjalizmu i mogą zetknąć się z pojedynczymi historiami rodzinnymi. Poprzez własne zaangażowanie mogą stać się uczestnikami kampanii, której celem jest zwrócenie potomkom ofiar zrabowanych przez hitlerowców pamiątek oraz zachowanie pamięci o ofiarach represji.

Dzięki zasobom Arolsen Archives, finansowaniu przez PNWM tego trójstronnego projektu, a przede wszystkim intensywnej współpracy online wszystkich zaangażowanych uczniów udało się ustalić miejsce zamieszkania rodziny pana Urlickiego oraz przekazać zrabowany przez hitlerowców zegarek kieszonkowy.

Szczegóły publikowane były również przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży na Facebooku w dniu 26 kwietnia br.

Projekt dofinansowany był z Polskiej-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: www.pnwm.org.


Deutsch – Polnisches Projekt „Wege zur Erinnerung – Stolen Memory”

Vom 24. bis zum 29. April in Danzig hat das Maximilian – Kolbe – Haus zusammen mit der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe und der Hotel- und Gastronomieschule (Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych) in Gdynia ein Projekt mit dem Titel „Wege zur Erinnerung – Stolen Memory” durchgeführt. Rund 40 TeilnehmerInnen aus beiden Ländern nahmen an dem Treffen teil.

Teilnehmende an Projekten, die im Rahmen des Förderprogramms „Wege zur Erinnerung” durchgeführt wurden, hatten die Möglichkeit, Informationen über das Schicksal von Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung zu suchen und zu sammeln.

Das Besondere an #StolenMemory ist die Verbindung von Information, Erinnerung, lokalhistorischem Ansatz und der Möglichkeit, selbst aktiv bei der Kampagne mitzuwirken.

Zu diesem Zweck bieten die Arolsen Archives den Zugang zu Archivdokumenten und mehr als 3.000 persönliche Gegenständen (sogenannte Effekten, darunter Schmuck, Uhren und Alltagsgegenstände). Auf diese Weise werden für Jugendliche die historisch-politischen Hintergründe des Nationalsozialismus verständlich und individuelle Familiengeschichten greifbar gemacht. Sie selbst können Teil einer Kampagne werden, deren Ziel es ist, die von den Nationalsozialisten geraubten Erinnerungsstücke an die Nachkommen der Opfer zurück zu geben und die Erinnerung an die ehemals verfolgten Menschen wach zu halten.

Dank der Ressourcen des Arolsen Archives, der Finanzierung dieses trilateralen Projekts durch das DPJW und vor allem der intensiven Online-Zusammenarbeit aller Beteiligten war es möglich, den Aufenthaltsort der Familie von Herrn Urlicki zu ermitteln und die von den Nazis geraubte Taschenuhr zu übergeben.

Deutsch – Polnisches Jugendwerk hat darüber am 26. April 2022 auf Facebook informiert.

Das Projekt wurde vom Deutsch – Polnischen Jugendwerk gefördert.