Polsko – niemieckie seminarium „Ucieczka i migracja jako tematy polsko – niemieckich projektów”

Heiner Janik Haus Jugendbegegnungsstätte am Tower w Oberschleißheim i Dom Pojednania i Spotkań (DMK) w Gdańsku zapraszają do udziału w polsko – niemieckim seminarium „Ucieczka i migracja jako tematy polsko – niemieckich projektów”, które odbędzie się w Oberschleißheim (koło Monachium) w dniach 10-13 marca (czwartek-niedziela). W programie m.in.:

– jak zorganizować udaną wymianę polsko – niemiecką stacjonarnie i w formacie online

– możliwości wsparcia finansowego i merytorycznego przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) oraz przez placówki kształceniowe w Polsce i w Niemczech

– metody animacji językowej

– tematyka projektów polsko – niemieckich: przykłady i metody projektowe m.in. ucieczka i migracja, tematyka historyczna

– praca projektowa i wymiana doświadczeń w grupach polsko – niemieckich

– zwiedzanie Monachium, Oberschleißheim – polskie ślady historyczne oraz Muzeum Lotnictwa (współpraca w realizacji projektów polsko – niemieckich)

– metoda rajdu terenowego o tematyce historycznej

Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Koszty podróży: do i na miejsce seminarium uczestnicy dojeżdżają samodzielnie. Po zakończeniu seminarium możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów podróży u polskiego organizatora -(DMK w Gdańsku) na podstawie kalkulatora kosztów podróży: Koszty podróży – PNWM

Otrzymana stawka obejmuje podróż w obie strony. Należy przesłać oryginały biletów/faktur.

Spotkanie tłumaczone jest w językach polskim i niemieckim. Doświadczenie w wymianie polsko – niemieckiej nie jest wymagane.

Aby zgłosić się należy wypełnić i podpisać załączone potwierdzenie udziału i przesłać je mailowo na adres koordynacja@dmk.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego br. Dalsze informacje przekażemy Państwu drogą mailową do 22.02.2022. Bilety mogą Państwo kupować dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatorów!

 


 

Heiner Janik Haus, Jugendbegegnungsstätte am Tower in Oberschleißheim und Maximilian-Kolbe-Haus der Versöhnung und Begegnung in Danzig laden Sie zu einem deutsch-polnischen Seminar „Flucht und Migration als Thema des deutsch – polnischen Austausches“ ein. Das Seminar findet in Oberschleißheim, bei München vom 10.-13.03.2022 (Donnerstag bis Sonntag), statt.

Im Programm u.a.:

  • Wie organisiert man einen gelungene deutsch-polnische Austauschbegegnung online und in Präsenz,
  • Möglichkeiten der finanziellen Förderung und inhaltlichen Unterstützung durch das DPJW und die Bildungsstätten in Deutschland und in Polen,
  • Methoden der Sprachanimation,
  • Themen der deutsch-polnischen Projekte: Beispiele und Projektmethoden, u.a. Flucht, Migration und Geschichte
  • Projektarbeit und Erfahrungsaustausch in deutsch-polnischen Gruppen,
  • Besuch von München und Oberschleißheim auf den polnischen Geschichtsspuren und Flugwerft Museum (Möglichkeiten der Zusammenarbeit
  • Methode der geschichtlichen Stadtrallye im deutsch – polnischen Austausch

Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos.

Die Fahrtkosten müssen von den Teilnehmenden selbst bezahlt werden.

Die Begegnungen werden ins Polnische und Deutsche gedolmetscht. Erfahrung im deutsch-polnischen Austausch ist nicht erforderlich.

Um am Seminar teilzunehmen, soll man die Teilnahmebestätigung ausfüllen und unterschreiben und an Anna Adamczyk a.adamczyk@kjr-ml.de per E-Mail schicken.

Anmeldefrist: 20.02.2022. Weitere Informationen schicken wir Ihnen per E-Mail bis zum 22.02.2022. Erst nach der offiziellen Bestätigung dürfen Sie die Fahrten buchen.