Polsko – niemieckie seminarium online – ZAPRASZAMY!

Dom Pojednania i Spotkań (DMK) w Gdańsku i Heiner Janik Haus Jugendbegegnungsstätte am Tower w Oberschleißheim zapraszają do udziału w polsko – niemieckim seminarium online „U mnie? U ciebie? Nie, u nas!”, które odbędzie się na platformie zoom w dniach 7-8 marca (poniedziałek i wtorek) w godz. 16:00-19:00. W programie m.in.:

– jak zorganizować udaną wymianę polsko – niemiecką stacjonarnie i w formacie online

– możliwości wsparcia finansowego i merytorycznego przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) oraz przez placówki kształceniowe w Polsce i w Niemczech

– metody animacji językowej

– tematyka projektów polsko – niemieckich: przykłady i metody projektowe

– praca projektowa i wymiana doświadczeń w grupach polsko – niemieckich

– aplikacje i narzędzia TIK w wymianie i pracy z młodzieżą

Udział w seminarium jest bezpłatny. Spotkania tłumaczone będą w językach polskim i niemieckim. Doświadczenie w wymianie polsko – niemieckiej nie jest wymagane.

Aby zgłosić się należy wypełnić i podpisać załączone potwierdzenie udziału i przesłać je mailowo na adres koordynacja@dmk.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego br. Dalsze informacje przekażemy Państwu drogą mailową do 28.02.2022.

 


 

Maximilian-Kolbe-Haus der Versöhnung und Begegnung in Danzig und Heiner Janik Haus, Jugendbegegnungsstätte am Tower w Oberschleißheim laden Sie zu einem deutsch-polnischen online-Seminar „Bei mir? Bei Dir? Nein, bei uns!“ ein. Das Seminar findet auf der Zoom-Plattform am 7. und 8.03.2022 (Montag und Dienstag), 16:00-19:00 statt.

Im Programm u.a.:

  • Wie organisiert man einen gelungene deutsch-polnische Austauschbegegnung online und in Präsenz,
  • Möglichkeiten der finanziellen Förderung und inhaltlichen Unterstützung durch das DPJW und die Bildungsstätten in Deutschland und in Polen,
  • Methoden der Sprachanimation,
  • Themen der deutsch-polnischen Projekte: Beispiele und Projektmethoden,
  • Projektarbeit und Erfahrungsaustausch in deutsch-polnischen Gruppen,
  • Apps und TIK Tools im Austausch und in der Jugendarbeit.

Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos. Die Begegnungen werden ins Polnische und Deutsche gedolmetscht. Erfahrung im deutsch-polnischen Austausch ist nicht erforderlich.

Um am Seminar teilzunehmen, soll man die Teilnahmebestätigung ausfüllen und unterschreiben und an Anna Adamczyk a.adamczyk@kjr-ml.de per E-Mail schicken.

Anmeldefrist: 25.02.2022. Weitere Informationen schicken wir Ihnen per E-Mail bis zum 28.02.2022