Polsko – niemieckie seminarium historyczne „Zachować pamięć”!

W dniach 12-16 kwietnia 2021 roku DMK – Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku, wspólnie ze swoim niemieckim partnerem – Heiner Janik Haus Jugendbegegnungsstätte am Tower z Oberschleißheim (koło Monachium) zorganizował polsko – niemieckie seminarium historyczne „Zachować pamięć”.

Spotkanie odbyło się ze względu na panujące pandemiczne ograniczenia w formacie online. Głównym tematem projektu była historia – II Wojna Światowa.

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację oraz dokumentację projektową w formacie pdf ( 12.-16.04.2021 Grupa 1 12.-16.04.2021 Grupa 2 ) –jest to wspólna praca wykonana przez trenerów – dr Annę Adamczyk i Jakuba Garstę wraz z uczestnikami seminarium na aplikacji internetowej padlet.

W projekcie udział wzięło ponad 50 uczestników.

Projekt dofinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM): www.pnwm.org

Tutaj znaleźć można więcej informacji na temat programu „Zachować pamięć”: PNWM dotuje: „Zachować pamięć 2021” stacjonarnie, online lub hybrydowo – PNWM

 

Vom 12. bis 16. April 2021 organisierte das Maximilian – Kolbe – Haus (DMK), zusammen mit seinem deutschen Partner – Heiner Janik Haus Jugendbegegnungsstätte am Tower aus Oberschleißheim (bei München) – das Geschichtsseminar “Wege zur Erinnerung”.

Die Begegnung fand wegen der Pandemie und Einschränkungen online. Das Hauptthema des Projekts war die Geschichte – Zweiter Weltkrieg.

Nachfolgend ein kurzer Fotobericht und die Projektdokumentation in einer PDF (  12.-16.04.2021 Gruppe 1 12.-16.04.2021 Gruppe 2 )– Datei. Das ist ein gemeinsames Werk, was die Teilnehmenden des Seminars zusammen mit den Trainern – Dr. Anna Adamczyk und Jakub Garsta vorbereitet haben.

Am Projekt haben insgesamt über 50 Jugendlichen teilgenommen.

Das Projekt wurde vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW) gefördert: www.dpjw.org

Mehr zum Programm „Wege zur Erinnerung“ finden Sie hier: „Wege zur Erinnerung 2021“ analog, digital oder hybrid – DPJW