Polsko-niemieckie forum partnerstw

Sukcesem zakończyło się polsko-niemieckie forum partnerstw, które odbyło się w Domu Pojednania i Spotkań w dniach 21-23 marca br. Wzięło w nim udział 26 animatorów wymian młodzieżowych. DMK zorganizowało forum wspólnie z niemieckim partnerem Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Meckl.-Vorp.e.V. Z polskiej strony w forum uczestniczyli przedstawiciele szkół i instytucji pozarządowych z całego kraju m.in. Szczecina, Elbląga, Kielc, Braniewa, Kartuz, etc. Po stronie niemieckiej uczestniczyli reprezentanci klubów i schronisk młodzieżowych oraz instytucji prowadzących edukację nieformalną z regionu Meklemburgii – Pomorza Przedniego.
W programie forum znalazły się takie elementy jak aktywna giełda kontaktów wraz z elementami aktywnego poznania się, metoda „Open space”, dzięki której uczestnicy wymieniali się pomysłami i doświadczeniem w swojej pracy, sami proponując i prowadząc niezależne grupy robocze. Efektem „Open space” jest raport z prac 8 grup roboczych. Ponadto pracowano nad konkretnymi polsko-niemieckimi projektami wymiany, wykorzystując metodykę spotkań polsko-niemieckich z elementami aktywnych metod pracy z młodzieżą. Dodatkowym, równie ciekawym elementem była wizyta studyjna na PGE Arenie w Gdańsku (stadion EURO 2012), gdzie odbyło się spotkanie z Michałem Brandtem z Biura ds. Euro 2012 w Gdańsku oraz Magdaleną Skibą, koordynatorką programu „Wolontariat Miejski podczas EURO 2012”. Uczestnicy z ciekawością wzięli udział w rozmowie na temat społecznego zaangażowania się młodych ludzi, zadając przy tym wiele pytań i dzieląc się własnymi doświadczeniami w obszarze wolontariatu młodzieżowego.

Forum towarzyszyła animacja językowa i gry integracyjne, niezbędne również podczas wymiany młodzieży. Koordynatorzy współpracujący z DMK – Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta, przedstawili nowości i aktualne możliwości wsparcia przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Przeprowadzona ustnie runda ewaluacyjna potwierdziła wagę takich spotkań dla polsko-niemieckich relacji na płaszczyźnie wymian młodzieżowych. Uczestnicy wyjechali z Gdańska z nowymi kontaktami, pełni nowych doświadczeń, a co najważniejsze gotowymi pomysłami na projekty, które mamy nadzieję wkrótce zostaną zrealizowane przy wsparciu PNWM.

Jakub Garsta