Polsko-Niemiecki Workcamp na Wyspie Sobieszewskiej

W dniach 22-28 kwietnia na Wyspie Sobieszewskiej odbył się  polsko-niemiecki Workcamp pod hasłem „Helfen Erlaubt!? Pomoc dozwolona!?” zorganizowany przez DMK we współpracy z Landesjugendring Brandenburg oraz Jugendbegegnungsstätte Ravensbück. W projekcie uczestniczyła młodzież z 7 niemieckich organizacji oraz trzech polskich miast. W ramach workcampu pracowaliśmy na terenie dawnej siedziby Alberta Forstera, dowódcy NSDAP w okręgu gdańskim oraz w dawnym ośrodku kształcenia kadr NSDAP i SS. Celem projektu była pomoc w przeobrażeniu miejsca rozwoju idei nazistowskich w centrum pojednania i spotkania młodzieży. Poza wspólną pracą młodzież brała udział w 4 workshopach tematycznych (film, teatr, taniec, historia). Wspólnie zwiedzano zabytki Gdańska i okolice oraz uczestniczono we wspólnych zajęciach integracyjnych i językowych. Mieszkaliśmy w pobliskim hotelu Orle, gdzie odbywały się także zajęcia w grupach warsztatowych oraz wspólne spotkania. Projekt był kolejnym krokiem na drodze do realizacji naszego celu, jakim  jest adaptacja pomieszczeń dawnej forsterówki na potrzeby Domu Pojednania i Spotkań „Wyspa Św. Franciszka”. Projekt został dofinansowany przez PNWM, Landesjugendring Brandenburg oraz Konsulat RFN w Gdańsku.

Konsulat Republiki Federalnej Niemiec
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec
Przechwytywanie
DMK
Wyspa
Wyspa Św. Franciszka
PNWM
PNWM-DPJW
ljr
Landesjugendring Brandenburg