Polsko-niemiecki projekt „My beatiful Baltic- Historia, kultura, Hanza“

W dniach 18-25 maja w Lubece odbył się polsko-niemiecki projekt „My beatiful Baltic- Historia kultura, Hanza”. Uczestnicy z Polski i Niemiec spotkali się w Domu Młodzieżowym CVJM Lübeck e. V. w Klein Grönau (Lubeka). Po wspólnym zakwaterowaniu i omówieniu szczegółów programu odbyło się ognisko i wspólny wieczór z muzyką i grami integracyjnymi.

Następnego dnia młodzież podzielona na mniejsze grupy oprócz zwiedzania miasta przygotowywała i przeprowadzała wywiady uliczne i nakręciła pierwsze ujęcia filmowe. Nastąpił podział zadań: opracowanie scenariusza, wybór muzyki, tematyka spotu, pytania i przebieg wywiadów ulicznych itp. W programie oprócz tego był wyjazd do Travemünde (również z czasem przeznaczonym na nagrania). Najważniejszymi punktami programu były na pewno legendarny wieczór polsko-niemiecki z regionalnymi przysmakami, a także gry i zabawy- takie jak łamańce językowe.

Kulminacyjnym wydarzeniem było oficjalne otwarcie Dni Hanzy w Lubece, które nastąpiło w czwartek, 22 maja, w obecności Prezydenta Niemiec, Joachima Gaucka. Młodzież uczestniczyła też w wydarzeniach związanych z „Youth Hansa“- poznawała uczestników z kilkudziesięciu różnych miast hanzeatyckich z całej Europy. Program był niezwykle bogaty i atrakcyjny. Uczestnicy odwiedzili średniowieczny jarmark hanzeatycki, miasto dzieci i młodzieży z licznymi wydarzeniami kulturalnymi w muzeach całego miasta. Podczas 8 dni projektu młodzież intensywnie pracowała nad filmem o Hanzie.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=-kUxaOIv8ww&feature=youtu.be

Jakub Garsta