Polsko-niemiecki kurs tandemowy języków polskiego i niemieckiego w Gdańsku

Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku (DMK) oraz Akademie Klausenhof w Hamminkeln zapraszają do udziału w polsko-niemieckich kursach tandemowych języków niemieckiego i polskiego latem 2014 roku. Kursy odbędą się w dn. 13-26 lipca i 10-23 sierpnia 2014 r w Gdańsku. Koszt 2-tygodniowego kursu to JEDYNE 590 zł.

Uczestnicy z Niemiec i z Polski będą uczyć się nawzajem języków pod okiem doświadczonych lektorów. Taki sposób nauki języka to także przekazywanie sobie informacji na temat kultury kraju, z którego pochodzą uczestnicy, a także możliwość nauki słownictwa specjalistycznego związanego z zawodem lub zainteresowaniami partnera. Przed południem odbywają się zajęcia w grupach (2 poziomy – podstawowy i średniozaawansowany), po południu uczestnicy spotykają się na animowanych zajęciach językowych w parach tandemowych. W tym czasie przewidziane są również gry miejskie, wycieczki, wieczory filmowe itp., gdyż kurs jest poszerzony o program kulturalny oraz poznawanie Trójmiasta i okolic.

Czekamy na zgłoszenia!

Uczestnicy:

Multiplikatorzy – osoby, które mają doświadczenie  w pracy w obszarze trzeciego sektora w zakresie współpracy polsko-niemieckiej, chciałyby w przyszłości działać na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego, szukają partnerów do współpracy, są członkami organizacji, stowarzyszeń, instytucji kultury, liderami, wolontariuszami, itp. Uczestnikami nie mogą być osoby niepełnoletnie. Germaniści i tłumacze nie mogą brać udziału w kursie. Mile widziane osoby rozpoczynające naukę języka niemieckiego!

Terminy: 13 – 26 lipca lub 10 – 23 sierpnia 2014r.

Koszt: 590 zł (cena zawiera zakwaterowanie, całkowite wyżywienie, materiały i wszystkie koszty programu). Dojazd do Gdańska nie jest finansowany.

Termin zgłoszeń: do 1. czerwca 2014 r.

Zgłoszenia: wypełniony formularz zgłoszeniowy mailem: koordynacja@dmk.pl

W programie:

– Codzienna nauka języka niemieckiego/ polskiego, min. 25 godzin tygodniowo pod okiem lektorów (2 poziomy- podstawowy i średniozaawansowany);

– Zajęcia tandemowe popołudniami;

– bogaty program ramowy, obejmujący interesujące wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi czy wizyty w różnych instytucjach;

– dzielenie się informacjami na temat kultury krajów;

– możliwość nauki słownictwa specjalistycznego związanego z zawodem lub zainteresowaniami;

– rozrywka, wspólne zabawy, wieczory polsko- niemieckie

Kurs wspierany jest finansowo przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (www.pnwm.org ).

Informacje dostępne na stronie PNWM.

 

tandem- zgloszenie2014

Inhalt:
Maximilian-Kolbe-Haus (DMK) in Danzig (Zentralstelle des DPJW) organisiert zum nächsten Mal Tandemsprachkurse für Multiplikatoren (Organisatoren, Teamer, Mitarbeiter, Ehrenarbeiter mit Erfahrung im Deutsch- Polnischen Jugendaustausch) aus Polen und Deutschland.

Multiplikatoren aus Deutschland und Polen werden sich gegenseitig ihre Muttersprache unter Anleitung ausgebildeter Lehrer beibringen. Diese Art des Lernens verbindet den Spracherwerb mit der Vermittlung von Informationen über die eigene Kultur und bietet auf diese Weise die Möglichkeit, einen Spezialwortschatz zu erlernen, der mit dem
Interessengebiet des Partners verbunden ist.

Neben dem täglichen Sprachunterricht (2 Stufen- Anfänger und Fortgeschrittene) bieten wir Ihnen auch ein umfangreiches Rahmenprogramm an. Dazu gehören Ausflüge in die Umgebung, Treffen mit interessanten Leuten oder Besuche verschiedener Einrichtungen.

Deutsch-polnische Kochabende, gemeinsame Partys, Grillen, Strand oder Besuche in Museen sind ebenfalls ein Bestandteil des Programms.

Teilnehmer:

Sie müssen sich bereits im deutsch-polnischen Jugendaustausch engagiert haben oder dies im Anschluss an den Kurs beabsichtigen. Wer diese Erfahrungen nicht vorweisen kann oder bereits über sehr gute Polnischkenntnisse verfügt (Polonisten,Übersetzer u.a.), kann an diesem Kurs leider nicht teilnehmen. Die Teilnehmer müssen volljährig sein. Anfänger sind herzlich willkommen!

Kosten:

260 EURO (Unterkunft, Vollverpflegung, Materialien und alle Programmkosten).

Die Fahrtkosten können für die deutschen Teilnehmer teilweise erstattet werden- Festbeträge des DPJW.

Anmeldeschluss: 1. Juni 2014

Anmeldungen:
Jakub Garsta:
koordynacja@dmk.pl
Tel: 0048 531 07 41 41

Die Teilnehmerzahl- 12 ist begrenzt!

Tandemsprachkurs Danzig- Anmeldung2014