Polsko-niemiecki kurs językowy czyli TANDEM 2023

W dniach od 30 lipca do 12 sierpnia 2023 roku, grupa uczestników z Niemiec i Polski odwiedziła Dom św. Maksymiliana, aby dzięki uczestnictwu w tandemowym kursie językowym poznać kraj i język sąsiada, zwłaszcza miasto Gdańsk.

Uczestnicy podjęli się wielu godzin nauki, zarówno z lektorami w małych grupach dostosowanych do ich poziomu językowego, jak i w polsko-niemieckich parach tandemowych – pozwoliło im to rozwijać umiejętności językowe, otwierać się na drugą osobą i przełamywać bariery językowe.

Nasi goście mieli wiele okazji do skorzystania z bogatej oferty kulturalnej Trójmiasta, a także do integracji i zabawy. Nie brakowało wspólnych wycieczek, gier miejskich, seansów plenerowych i wyjazdów integracyjnych!

Dodatkową atrakcją, która pomogła w zintegrowaniu grupy, była wycieczka do Pucka. Na miejscu grupa uczestniczyła w pokazach dmuchania szkła oraz własnoręcznie wykonywała witraże podczas warsztatów – wszystko to dzięki odwiedzinom w Hucie Szkła! Pozostała część dnia upłynęła na relaksie i odpoczynku, któremu sprzyjała nadmorski klimat miasteczka.

Podziękowania za dofinansowanie i wsparcie kierujemy do Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – PNWM oraz Akademie Klausenhof- Willkommen | Akademie Klausenhof (akademie-klausenhof.de)

 


 

Vom 30. Juli bis 12. August 2023 besuchte eine Gruppe von Teilnehmern aus Deutschland und Polen das Haus St. Maximilian, um durch die Teilnahme an einem Tandem-Sprachkurs das Nachbarland und die Sprache, insbesondere die Stadt Danzig, kennenzulernen.

In vielen Stunden lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl in kleinen, dem Sprachniveau angepassten Gruppen als auch in polnisch-deutschen Tandem-Paaren mit Tutoren – so konnten sie ihre Sprachkenntnisse ausbauen, sich dem anderen öffnen und Sprachbarrieren abbauen.

Unsere Gäste hatten viele Gelegenheiten, das reiche kulturelle Angebot der Dreistadt zu genießen, sich zu integrieren und Spaß zu haben. An gemeinsamen Ausflügen, Stadtspielen, Freiluftvorführungen und Integrationsreisen mangelte es nicht!

Eine zusätzliche Attraktion, die zur Integration der Gruppe beitrug, war ein Ausflug nach Puck. Dort nahm die Gruppe an einer Glasbläservorführung teil und stellte in einem Workshop selbst Glasmalerei her – alles dank eines Besuchs in der Glashütte! Den Rest des Tages verbrachte die Gruppe damit, sich zu entspannen und auszuruhen, wozu auch die Atmosphäre der Küstenstadt beitrug.

Vielen Dank für die Förderung und Unterstützung an Deutsch-Polnisches Jugendwerk Hauptseite – DPJW und Akademie Klausenhof Willkommen | Akademie Klausenhof (akademie-klausenhof.de)