Polsko- niemiecka wymiana w Stralsundzie – Polnisch-deutscher Austausch in Stralsund!

Polsko- niemiecka wymiana w Stralsundzie

W dniach 23-28 kwietnia br. Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku wraz z wieloletnim partnerem – Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. zorganizował w niemieckim mieście Stralsund polsko – niemiecki projekt zatytułowany „wczoraj, dziś, jutro – co nas łączy”. W projekcie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz I LO w Lęborku oraz Hansa-Gymnasium ze Stralsundu. Blisko 60 uczestników brało udział w tygodniowych integracyjnych warsztatach teatralnych. Podczas spotkania gości powitał burmistrz tego miasta Alexander Badrow i opowiedział o dziedzictwie kulturowym Stralsundu, którego Stare Miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W programie ujęto grę miejską po mieście, wizytę w oceanarium, wspólne grillowanie. Polsko – niemiecka grupa udała się także na największą niemiecką wyspę – Rugię, gdzie podziwiano 'Königsstuhl’ – najsłynniejszą ze skał kredowych w Parku Narodowym Jasmund. Na zakończenie polsko – niemieckiego spotkania uczestnicy zaprezentowali rezultaty swoich warsztatów teatralnych zaproszonym gościom.

O naszych działaniach relacjonowały również lokalne media:

Informacja o projekcje na Oficjalnym serwisie miasta Lębork

Informacja o projekcje na stronie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lęborku 

Projekt został dofinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży ( www.pnwm.org ).

 


 

Polnisch-deutscher Austausch in Stralsund

Vom 23. bis 28. April dieses Jahres organisierte unsere Begegnungsstäte DMK gemeinsam mit unserem langjährigen Partner – Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. ein deutsch-polnisches Projekt in der deutschen Stadt Stralsund mit dem Titel „Gestern, heute, morgen – was uns verbindet”.

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Nr. 1 und der Oberschule Nr. 1 in Lębork sowie des Hansa-Gymnasiums aus Stralsund nahmen an dem Projekt teil. Knapp 60 Teilnehmer*innen nahmen an einem einwöchigen integrativen Theaterworkshop teil. Während des Treffens wurden die Gäste vom Oberbürgermeister der Stadt, Alexander Badrow, begrüßt, der über das kulturelle Erbe Stralsunds sprach, dessen Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Auf dem Programm standen ein Stadtspiel in der Stadt, ein Besuch im Ozeanarium und ein Grillabend. Die deutsch-polnische Gruppe besuchte auch Deutschlands größte Insel Rügen, wo sie den Königsstuhl, den berühmtesten Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund, bewunderte. Zum Abschluss des polnisch-deutschen Treffens präsentierten die Teilnehmer*innen den eingeladenen Gästen die Ergebnisse ihres Theaterworkshops.

Auch die lokalen Medien berichteten über unsere Aktivitäten:

https://www.sp1lebork.pl/aktualnosci-szkoly/polsko-niemiecka-wymiana-w-stralsundzie-2/

https://www.lebork.pl/aktualnosci/polsko-niemiecka-mlodziezowa-wymiana-w-stralsundzie/#maincontent

Das Projekt wurde vom Deutsch – Polnischen Jugendwerk gefördert ( www.dpjw.org ).