„Zaczęło się w Gdańsku….“ – „Es begann in Danzig….“: polsko – niemiecka wymiana młodzieży.

W dniach 21.11- 26.11.2016 młodzież z Lęborka i Stralsundu (Niemcy) wzięła udział w warsztatach pt. „Es begann in Danzig…”- „Zaczęło się w Gdańsku…” w Domu Pojednania i Spotkań  w Gdańsku. Tam odbywały się tygodniowe zajęcia w polsko-niemieckich grupach. Warsztaty miały na celu przybliżyć polskiej i niemieckiej młodzieży jaki wpływ miała „Solidarność” na wydarzenia w Polsce, Niemczech ale  i całej Europie. Uczestnicy oglądali film „Von Solidarność zur Freiheit ” – „Od Solidarności do wolności”, a następnie wymieniali ważne daty i wydarzenia dla Polski i Niemiec  po roku 1945. Na zakończenie warsztatów wykonywali plakaty pokazujące jak zbliżają nas takie polsko-niemieckie spotkania, co wiemy o Niemczech i co wiedzą o nas nasi koledzy zza zachodniej granicy.

Spotkanie w Gdańsku uczniów z Lęborka i ze Stralsundu to również świetna okazja do konwersacji w języku niemieckim i angielskim. Każdy dzień pobytu od poniedziałku do piątku rozpoczynaliśmy rozgrzewką językową. W polsko-niemieckich grupach zwiedzaliśmy Gdańsk przy pomocy rajdu terenowego. Byliśmy również na kręglach. Wybraliśmy się także do Sopotu. Młodzież z Polski i Niemiec  brała również udział w praktycznym kursie pierwszej pomocy, podczas którego dowiedzieli się jak reagować w trudnych sytuacjach, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo- oddechową, jak zabezpieczyć złamanie oraz jak przygotować opatrunek. W piątek młodzież z Lęborka zaprosiła swoich kolegów ze Stralsundu do swojego miasta. Tutaj zaproponowaliśmy naszym niemieckim partnerom spacer po Lęborku. Wszyscy zostali powitani w Urzędzie Miasta Lęborka przez Doradcę Burmistrza –  Alicję Zajączkowską. Uczestnicy z Niemiec zapoznali się również z polskim systemem edukacji, a  na zakończenie tygodniowego spotkania zaprosiliśmy uczniów ze Stralsundu na wspólną dyskotekę oraz na pizzę. W sobotę pożegnaliśmy naszych partnerów z Niemiec na dworcu w Lęborku

                                                                                                        Katarzyna Wróblewska-Kurzydło

                                                                                                          Jakub Garsta