Polsko-niemiecka metodyka wymian

W dniach od 2 do 5 grudnia br. w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku odbyło się szkolenie skierowane do nauczycieli i organizatorów wymiany młodzieży polsko-niemieckiej pt. „Metodyka polsko-niemieckich spotkań i wymiany młodzieży”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników z różnych województw naszego kraju. W trakcie seminarium zaprezentowano cele jakimi w swojej pracy kieruje się Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Program został tak skonstruowany, aby uczestnicy nie tylko teoretycznie mogli się się dowiedzieć w jaki sposób przeprowadzić polsko-niemiecką wymianę, ale także mieli mozliwość praktycznego zmierzenia się z zakresem pracy przyszłego multiplikatora wymian. Szkolenie przeprowadzili trenerzy DMK Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta. Specjalnym gościem programu była p. Monika Mrówczyńska, trener PNWM pełniący jednocześnie funkcję hospitatora.