Polsko-niemiecka MapoGra na tandemie / Tandem mit der deutsch-polnischen BegehKarte [TANDEM vol. 4 2021]

Polsko-niemiecka MapoGra na tandemie

Nasz kurs tandemowy to również liczne metody, gry i animacje językowe, które nasze uczestniczki i nasi uczestnicy zastosować mogą potem w pracy z młodzieżą.

Polsko-niemiecka MapoGra to praktyczne narzędzie stworzone z myślą o spotkaniach młodzieży, które w kreatywny sposób przekazuje wiedzę o Polsce i Niemczech. W trakcie zabawy poznajemy topografię i szczegóły krajoznawcze dotyczące obu krajów. Zaproponowane aktywności stwarzają wiele okazji do rozmów, refleksji i współpracy w grupie. Łączą w sobie elementy ruchowe, językowe i rywalizację sportową. Zapraszamy do galerii zdjęć, aby zobaczyć jak #MapoGra wygląda w praktyce.

Polsko-niemiecka MapoGra powstała we współpracy PNWM z Instytutem Spraw Polskich w Darmstadt (projekt PolenMobil) i Goethe-Institut w Warszawie.

 


 

Tandem mit der deutsch-polnischen BegehKarte

Unser Tandemsprachkurs ist auch mit vielen Methoden, Spielen und Sprachanimationen verbunden, die unsere TeilnehmerInnen dann in ihrer Arbeit mit den Jugendlichen verwenden können.

Die deutsch-polnische BegehKarte ist ein für Jugendbegegnungen konzipiertes Hilfsmittel, mit dem sich Wissen über Deutschland und Polen kreativ vermitteln lässt. Man lernt im wahrsten Sinne des Wortes spielend Wissenswertes zu Topografie und Landeskunde beider Länder. Die im Begleitmaterial vorgeschlagenen Aktivitäten liefern Anlass für Gespräche, zum Nachdenken und zum gemeinsamen Arbeiten. Sie verbinden Bewegung, Sprache und sportlichen Wettbewerb miteinander. Wir laden zur Fotosgallerie ein, um #BegehKarte in praktischen Verwendung zu sehen.

Die Begehkarte ist ein gemeinsames Projekt von DPJW, dem Deutschen Polen Institut in Darmstadt (Projekt PolenMobil) und dem Goethe-Institut Warschau.

#pnwm #dpjw #akademieklausenhof #dmk #tandemkurs #gdansk #danzig