„Polska, Zambia, Japonia – miłość nie zna granic”

O PROJEKCIE – „Polska, Zambia, Japonia – miłość nie zna granic”

To jak postrzegają nas inne narody, zależy często od tego jak Polska i jej mieszkańcy przedstawiani są w mediach, w filmie czy w literaturze. Bardzo ważnym czynnikiem budującym świadomość o danym kraju czy narodzie jest przykład życia i działalności poszczególnych osób żyjąc na obczyźnie, które są ambasadorami polskości i dzięki temu z jednej strony świadczą tym samym o wartościach jakie wyznają, a z drugiej strony budują pozytywny wizerunek kraju z którego pochodzą.

Głównym celem realizacji zadania jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej poprzez promowanie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, na przykładzie życia i działalność dwóch wybitnych Polaków – kardynała Adama Kozłowieckiego pracującego w Zambii oraz brata Zenona Żebrowskiego pracującego w Japonii, którzy przez kilkadziesiąt lat swojego misyjnego życia pracowali na rzecz lokalnej społeczności. Obaj misjonarze zostali znacząco docenieni przez lokalną ludność i najwyższe władze państwowe obu krajów (medale państwowe, sztuka teatralna, artykuły prasowe, i inne), co przyczyniło się do dbania o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek. Projekt polega na realizacji dwóch filmów dokumentalnych, przypominających i utrwalających pamięć o życiu i pracy dwóch Polaków: kard. Adama Kozłowieckiego SJ oraz brata Zenona Żebrowskiego OFM Conv. Ci dwaj misjonarze całe swoje misyjne życie poświęcili na służbę na rzecz edukacji, pomocy sierotom, chorym i bezdomnym w Zambii oraz Japonii.
Ważną częścią produkcji filmowej ukazującej życie tych dwóch wciąż mało znanych bohaterów, będzie pokazanie ich wielkiego zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności w Japonii i Zambii, co ma w znaczący sposób przyczynić się do promocji wizerunku Polski i Polaków jako ludzi o wielkim sercu i miłości do ludzi bez względu na wyznanie, rasę czy narodowość. Wraz z filmami została zbudowana strona internetowa dotycząca obu misjonarzy oraz podjęte zostaną działania mające na celu promocję, wydanie i dystrybucję filmów.

O PROJEKCJE NA STRONIE – WIELCY POLACY NA OBCZYŹNIE 

„Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.”

header_title_ministerstwo_pl