Polska, Niemcy – wspólna przyszłość w Europie – Polen, Deutschland – eine gemeinsame Zukunft in Europa

W dniach 7-12 maja 2023 roku w DMK w Gdańsku gościliśmy uczniów i nauczycieli ze Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku oraz RBZ-Theodor-Litt-Schule w Neumünster. Temat przewodni spotkania brzmiał: „Polska, Niemcy – wspólna przyszłość w Europie.”

W ramach projektu pojawiło się niezwykle istotne dla wspólnej przyszłości hasło – solidarność. Zarówno ta, o której wiemy z przeszłości, ale przede wszystkim jako nadzieja dla Europy współcześnie.

Okazją do zapoznania się z tematem i polem do dyskusji były warsztaty, m.in. „fikcyjne biografie” czy praca w grupach. Ich wiedza o autentycznym gdańskim ruchu solidarnościowym została poszerzona podczas wizyty w Europejskim Centrum Solidarności.

Propozycją na integrację i wspólną zabawę było chociażby zwiedzanie centrum Gdańska podczas gry miejskiej, wizyta w Sopocie czy czas spędzony w kręgielni.

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację.

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Dziękujemy za wsparcie finansowe!

 


 

Vom 7. bis 12. Mai 2023 war das DMK in Danzig Gastgeber für Schüler und Lehrer der Matthiasschule für Wirtschaft und Handel in Danzig und der RBZ-Theodor-Litt-Schule in Neumünster. Das Thema des Treffens lautete: „Polen, Deutschland – eine gemeinsame Zukunft in Europa”.

Das Projekt stand unter einem äußerst wichtigen Schlagwort für eine gemeinsame Zukunft – der Solidarität. Sowohl die, die wir aus der Vergangenheit kennen, aber vor allem auch als Hoffnung für Europa heute.

Workshops wie „Fiktive Biografien” oder Gruppenarbeiten boten die Möglichkeit, sich mit dem Thema vertraut zu machen und ein Diskussionsfeld zu schaffen. Ihr Wissen über die authentische Danziger Solidarnosc-Bewegung konnten sie bei einem Besuch im Europäischen Solidaritätszentrum erweitern.

Eine Anregung zur Integration und zum gemeinsamen Spaß war z.B. ein Besuch im Zentrum von Gdańsk bei einem Stadtspiel, ein Besuch in Sopot oder gemeinsames Bowlenspiel.

Unten finden Sie einen kurzen Fotobericht.

Das Projekt wurde dank der finanziellen Unterstützung durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk (PNWM) ermöglicht.

Vielen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung!