…pogłębienie więzi z Polską

27 lipca 2014 rozpoczął się projekt pod tytułem „Wspieranie inicjatyw aktywnej młodzieży polonijnej z Kaliningradu w pogłębianiu więzi z Polską – PL –W – 2014 -03”. Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014”. Podczas 10-dniowej wizyty studyjnej w Gdańsku i Olsztynie, 10 osób zapoznaje się z działalnością organizacji trzeciego sektora w Polsce. Uczestnicy projektu nawiązują kontakty partnerskie z polskimi NGO’sami w szczególności z organizacjami młodzieżowymi, aby w przyszłości wspólnie realizować projekty.

W ramach projektu w dniach 28 – 31 lipca br. odbyły się spotkania w takich organizacjach jak: Regionalny Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Centrum Współpracy Młodzieży w Gdynie, Fundacja „Borussia”, Niezależne Zrzeszenie Studentów przy Uniwersytecie Gdańskim, Komitet Lokalny IAESTE przy Politechnice Gdańskiej, Centrum Kultury Rosyjskiej w Gdańsku, Stowarzyszenie „Morena” oraz Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku.

Teraz trwają warsztaty edukacyjne przy fachowym wsparciu trenerów na temat przygotowania wniosków grantowych i realizacji projektów na rzecz Polonii w Kaliningradzie i innych regionach Rosji. Warsztaty składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. W ramach warsztatów uczestnicy nie tylko zapoznają się z teoretycznym materiałem, ale mają możliwość pracy nad wnioskami grantowymi i realizacją swoich pomysłów wykorzystując nabytą wiedzę. Projekt potrwa do 7 sierpnia 2014 roku.