Podsumowano STP

W dniach 13-15 grudnia odbyło się kolejne spotkanie podsumowujące Study Tours to Poland (www.studytours.pl). Tym razem operatorzy wizyt studyjnych z całej Polski spotkali się w Galinach na Warmii by zaprezentować i omówić rezultaty tegorocznych staży dla wyróżniających się studentów z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Na spotkaniu podsumowującym obecni byli również koordynatorzy z Domu Pojednania i Spotkań im. Św. M. Kolbego, który w tegorocznej edycji zorganizował trzy wizyty studyjne (dwie wiosną, jedną jesienią br.).

Operatorzy wraz z przedstawicielami organizacji administrujących programem z Kolegium Europy Wschodniej (www.kew.org.pl) oraz Fundacji Borussia (www.borussia.pl) zastanawiali się także nad perspektywami i możliwymi kierunkami rozwoju programu Study Tours to Poland w przyszłości. Program Study Tours to Poland jest inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (www.pafw.pl), wspieraną przez Fundację Edukacja dla Demokracji (www.edudemo.org.pl). Dom Św. Maksymiliana, jako jeden z najstarszych i najbardziej doświadczonych operatorów programu, od 2004 roku zorganizował ok. 20 wizyt studyjnych na Pomorzu dla blisko 200 studentów.