Podsumowania Rady Programowej

W dniach 17 i 18 listopada br. odbyło się w Słupsku dwudniowe posiedzenie Rady Programowej DMK. Rada, której przewodniczył dyrektor Domu św. Maksymiliana o. Roman Zioła omówiła ostatnio podejmowane działania programowe, m.in. podsumowała „Asyż w Gdańsku”. Stwierdzono, że inicjatywa jest bardzo cenna i powinna być kontynuowana. Istotnym elementem spotkania była też ocena dotychczasowych działań w zakresie komunikacji i wizerunku, szczególnie w kontekście podejmowanych prac na Wyspie św. Franciszka.

Szukano rozwiązań, które przy ograniczonych możliwościach finansowych pozwolą na lepsze wykorzystanie dostępnych narzędzi w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Bardzo ważnym elementem zebrania było również zaopiniowanie i przyjęcie ostatecznej wersji projektu nowego Statutu DMK. Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego po przyjęciu w ubr. przez Kapitułę strategii działania na lata 2010-2020 zmuszony był do dokonania właściwych korekt uwzględniających nowe wyzwania w pracy programowej.