Tak było rok temu: o mocy słowa

Weekendowe, pełne treści rekolekcje, których program poprzez celowe ułożenie tematyki poszczególnych katechez, stopniowo i konsekwentnie prowadzi uczestników do prawdziwego otwarcia na działanie Pana Boga. W sesji w dniach 27-29.11.2015 r. uczestniczyły osoby z całej Polski w różnym wieku i stanie. Każdemu z nas Duch Święty dał szansę zrozumienia jak zły duch może wdzierać się w ludzkie życie poprzez przekleństwo, jaka jest Moc Bożego Słowa i ludzkiego języka i wreszcie co to jest błogosławieństwo. Głoszone katechezy były głęboko osadzone w Piśmie Świętym i bardzo mocne. Do tego wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, możliwość spowiedzi i poddania się modlitwie wstawienniczej. Efekt? Silne doświadczenie Łaski Bożej i Jego realnej obecności. Wszystko to działo się przy ogromnej życzliwości osób prowadzących rekolekcje, w gościnnej atmosferze i świetnej zakonnej kuchni Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbe.

red. Marta Czuma