Pierwsze spotkanie z cykłu „Kobiety w Biblii”

2 września w DMK rozpoczął się cykl spotkań „Kobiety w Biblii”. Tematem pierwszego spotkania były „Kobiety w Biblii – Sara żona Abrahama, kryzys czy próba wiary”. Po wspólnej modlitwie i wezwaniu Ducha Świętego oraz wprowadzeniu o. Piotra Pliszki – dyrektora Domu zaczęła katechezę Irena Neumueler – teolog, pedagog, doradca życia chrześcijańskiego.

Każdy z nas jest ważny dla Boga! Jak Ty się czujesz kiedy obietnica, którą otrzymujesz od Boga nie wypełnia się? Rozciąga się w czasie?

W przeciwnościach poznajemy swoje prawdziwe oblicze. Sara w momencie, kiedy wypędza Hagar swoją niewolnice traci swoją godność, gubi swoją tożsamość, zapomnia o obietnicy Boga, rywalizuje z swoją służąca. Jakie są twoje pomysły w czasie kryzysu wiary? Jak reagujesz kiedy twoje pomysły nie są zgodne z wola Bożą?

Przez jaką próbę wiary Ty przechodzisz? Czy wierzysz Bogu? Czy ja nasłuchuje kiedy i jak ma się wypełnić Boży zamysł? Czy ja współuczestnicze w Bożym planie? W jaki sposób badamy swoje myśli? (Por. Rz 12,1:tu jest początek metanoi – nawrócenia). Twierdze umysłu – jakie nosisz negatywne myśli o sobie? Jakie masz fałszywe przekonania o sobie?

Te i inne pytania padały podczas spotkania. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. Dziękujemy pani Irenie za piękne prowadzenie oraz świadectwo życia. Już teraz zapraszamy 7 października o godz. 18.00 na następne spotkanie ” Kobiety w Biblii – Hagar – odnaleziona przez Boga na pustyni”

        zdjęcie (1)

Więcej zdjęć ze spotkania

O cyklu spotkań „Kobiety w Biblii”

Na poszczególnych spotkaniach są przedstawiane kobiety, o których mówi Pismo Święte, a które postawione obok mężczyzny odegrały istotną rolę w historii Izraela i wpisały się w biblijny przekaz Objawienia. Każda z nich ma odmienną historię i doświadczenia, ale każda odsłania ważne problemy kobiet współczesnych i niesie Boże przesłanie.

Uczestnictwo w spotkaniach Kobiety w Biblii ma stanowić dla kobiet i mężczyzn silny impuls do dokonania pozytywnych zmian w swoim życiu; pozwoli uczestnikom w nowy sposób spojrzeć na swoje życie, tak jak patrzy na nie Bóg, aby przeżywać je pełniej; nauczy żywej relacji z Bogiem oraz pokarze jak łączyć pełnione role w rodzinie ze swoim życiem osobistym, duchowym, jak uczynić ze swego życia DAR; będzie motywować do odkrycia na nowo kobiecego piękna i niepowtarzalności i uzdolni do podjęcia decyzji o zmianie swych zachowań.

Temat każdego spotkania zależy od życia i doświadczeń określonej kobiety z Biblii. Stąd zostaną podjęte tematy: odrzucenia, próby wiary, straty, samotności, złej mowy, lęku, bliskości z Bogiem, uzdrowienia duszy, itd.

Boże objawienie o kobietach biblijnych może być przestrogą dla współczesnej kobiety lub zachętą i wskazaniem drogi do osiągnięcia bliskiej relacji z Nim.

Na spotkaniu będzie: katecheza, ćwiczenia, modlitwa, słodki poczęstunek.

Tematy:

Sara i Abraham – kryzys, czy próba wiary

Hagar –  odnaleziona przez Boga na pustyni

Miriam i Mojżesz – zazdrość, narzekanie, trąd

Estera – wierna Bogu i silna mimo lęku

Mikal i Dawid – kobieta samotna, niespełniona w miłości

Rut i Noemi – gorycz zamieniona w słodycz

Debora i Barak – kobieta, która wspiera mężczyznę w walce

Rebeka i Jakub – kobieta kochana i kochająca

Batszeba i Dawid – namiętność przemieniona w błogosławieństwo

Maria Magdalena – pierwsza w grzechu i pierwsza w miłości

 

Spotkania obywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Termin: 2 września 2013 r., godz. 18.00
Czas 1,5 godz.

Spotkania są nieodpłatne.