Pedagogika miejsc pamięci. Zaproszenie

„Zaczęło się w Gdańsku…?”. Można już zgłosić swój udział w seminarium metodycznym dla nauczycieli-organizatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży! Wspólnie z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM) zapraszamy nauczycieli-organizatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży z obu krajów do udziału w seminarium z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej z elementami pedagogiki miejsc pamięci. Seminarium odbędzie się w dniach od 14 do 18 sierpnia 2012 roku Gdańsku.

Seminarium ma na celu wyposażyć uczestników w metody pracy z polsko-niemieckim grupami uczniów podczas wizyt w miejscach pamięci oraz poruszać trudną tematykę historyczną.

Temat i metody

Punkty programu obejmować będą następujące zagadnienia: wizyta w miejscu pamięci jako element wymiany polsko-niemieckiej, pedagogika miejsc pamięci związanych z II wojną światową, wskazówki metodyczne do wizyty w miejscach pamięci, zamiana ról: sprawca-ofiara w pedagogice miejsc pamięci, literatura jako medium pamięci, film jako narzędzie edukacyjne, pytania niewygodne jako wyzwanie, praca nad wspólnym projektem, Open Space: czas na wymianę doświadczeń

Gdzie?

Dom Pojednania i Spotkań im. Św. M. M. Kolbego, adres: ul. św. Trójcy 4, 80-822 Gdańsk, tel./fax +48 58 301 57 21

Uczestnicy

Maksymalnie po 12 osób z Polski i Niemiec. Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia nauczycieli z niemieckich i polskich szkół partnerskich, dlatego prosimy powiadomić partnerów o seminarium.

Koszty szkolenia

60 PLN dla uczestników z Polski. Koszty dojazdu polscy uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Prowadzący

Program poprowadzą wykładowcy akademiccy: dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk z Uniwersytetu Gdańskiego i dr Felix Ackermann z Uniwesytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Ponadto w części warsztatowej wystąpią referenci m.in. z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie.

O naszym programie przeczytacie też na stronie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zachęcamy do jej odwiedzenia!

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE!

Załączniki do pobrania:

Program PL
Programm D