PASCHA JEZUSA I MOJA – rekolekcje lectio divina.

Tak jak życie Jezusa na ziemi było Pasją, tak nasze życie z Nim, w Jego obecności, z Jego Słowem – jest Pasją. A pasja to przecież dynamizm, ruch, pytania o prawdę, szukanie i chodzenie za światłem. Przewodnikiem dla nas jest Jezus Chrystus, który wszedł w nasze życie, zindentyfikował się z Adamem całkowicie, przyjął naturę człowieka i ją odkupił z grzechu. Życie Jezusa jest dla nas jedynym Światłem i jedyną Prawdą.

Rekolekcje PASCHA JEZUSA I MOJA były czasem przejścia a więc i Paschy – drogi poprzez Słowo Biblii – od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, gdzie powróciliśmy do Edenu – początku istnienia człowieka w sercu Boga, aby zderzyć się z grzechem pierwszych Rodziców w trzecim rozdziale Księgi. Wchodząc w tajemnice Wielkiego Tygodnia – tajemnicę umycia nóg i zdrady Judasza w Ewangelii św. Jana, tajemnicę Ukrzyżowania wg św. Łukasza – dotarliśmy poprzez Słowo do poranku „pierwszego dnia”, dnia Zmartwychwstania gdy Maria Magdalena spotyka się ze Zmarwtychwstałym Jezusem. Oto powrót do Edenu, miłośc Boga znajduje spełnienie – człowiek przyjmuje miłość Boga i ją odwzajemnia. Oto Pascha Jezusa, oto ocalenie człowieka dla miłości!

Wprowadzeniom do perykop biblijnych towarzyszyły ikony z mozaik o.Marco Ivana Rupnika SJ (www.centroaletti.com).

IMG_5120 IMG_5121 IMG_5126 IMG_5127 IMG_5128 IMG_5129