Ojcostwo Boga – źródło miłości małżeńskiej

W dniach 18-20 listopada odbyły się w Domu Świętego Maksymiliana rekolekcje dla małżeństw „Ojcostwo Boga – źródło miłości małżeńskiej”. Rekolekcje zgromadziły 24 osoby pochodzące głównie z naszej parafii w Koszalinie, ponieważ były to rekolekcje zorganizowane na prośbę koszalińskiej wspólnoty „Drzewo Życia”. Obecne były tez jednak dwa małżeństwa z Gdańska oraz jedno z Olsztyna. Rekolekcje oparte były o medytację biblijną „Lectio Divina”. Poza Msza Święta, adoracją Najświętszego Sakramentu oraz modlitwą brewiarzową rekolekcje składały się z katechez wprowadzających do medytacji, medytacji oraz spotkań dzielenia w małych grupach i w parach małżeńskich. W świetle tekstów biblijnych ukazujących ojcostwo Boga oraz ojcostwo ludzkie rozważaliśmy tajemnicę bożych źródeł miłości małżeńskiej. Były to już trzecie rekolekcje małżeńskie z udziałem wspólnoty „Drzewo Życia” i w perspektywie rysują się już kolejne, które mają odbyć się wiosną przyszłego roku.

red. o. Robert