Od Solidarności do demokracji. Polsko-niemiecko-ukraińskie spotkanie młodzieży

W dniach od 9.04 do14.04.2017 w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku odbyło się polsko-niemiecko-ukraińskie spotkanie młodzieży. Uczestnicy spotkali się po raz pierwszy w Blossin w październiku  2016. Program został zrealizowany we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. Spotkanie miało na celu zarówno rozwój kompetencji międzykulturowych jak i świadomości  obywatelskiej młodych ludzi a także wymianę kulturową i pogłębienie istniejących relacji. Młodzież przez trzy dni intensywnie pracowała nad wybranymi zagadnieniami w trójnarodowych zespołach przy wsparciu historyków i edukatorów z ECS oraz tłumaczy. Następnie zaprezentowała i rezultaty warsztatów przed wszystkimi uczestnikami programu.

Każda z zespołów miał za zadanie przeanalizować i opracować pojecie-klucz za pomocą różnych środków: grupa Demokracja – przygotowała formę teatralną, grupa Wolność – przygotowała wystawę fotografii i zaprosiła wszystkich na wernisaż, a ostatnia z grup – Solidarność zaproponowała pozostałym uczestnikom projektu aktywne zwiedzanie wystawy stałej ECS w formie questingu.

W programie przewidziano również dużo czasu na wzajemne poznanie i integrację uczestników. Każdy dzień rozpoczynał się od rozgrzewki, w której wykorzystano techniki metodyki teatralnej. Wieczorami uczestnicy programu spacerowali po Starym Mieście, wspólnie grali w bilarda a także dzielili się bogactwem swoich kultur na wieczorze polsko-niemiecko-ukraińskim.

Barbara Smułkowska