O projektach DMK w Niemczech

W miejscowości Heppenheim k. Frankfurtu nad Menem trwa 19. Niemiecko-Polskie Forum nt Kształcenia Młodzieży. W tym roku tematem przewodnim spotkania, które potrwa od 22 do 24 lutego, jest praca z młodzieżą w roku EURO 2012. Nasi koordynatorzy programu wschodniego Nedim i Sonia Useinov zaprezentowali podczas konferencji trójjęzyczne projekty Domu Pojednania i Spotkań na polu edukacji obywatelskiej oraz poprowadzili po angielsku trzygodzinny warsztat poświęcony specyfice pracy z partnerem wschodnim.
Organizatorem Forum jest nasza organizacja partnerska Haus am Maiberg, tu wspierana przez PNWM, Hessischer Jugendring i Regierungsprasidium Kassel. Intencją tegorocznego Forum pt. „Gorączka piłki nożnej. Praca z młodzieżą w roku mistrzostw Europy” jest zwrócenie uwagi na aspekty polsko-niemiecko-ukraińskich partnerstw i współpracy młodzieżowej. Przygotowano między innymi liczne i ciekawe seminaria, warsztaty oraz prezentacje które prowadzą doświadczeni trenerzy z Niemiec i z Polski. Z kolei uczestnikami Forum są polscy i niemieccy nauczyciele oraz liderzy organizacji pozarządowych. Wszystkich łączy doświadczenie w pracy z młodzieżą polsko-niemiecko-ukraińską. Są też osoby, które dopiero planują rozpoczęcie projektów z trzecim partnerem (projekty trójstronne).

DMK na Forum jest reprezentowane przez naszych koordynatorów Nedima i Sonię Useinovów. Otwierając formalną część obrad forum poprowadzili oni jeden z sześciu paneli warsztatowych. Tematem ponad trzygodzinnego workshopu i prezentacji był „Karaj goszczący Ukraina. Trójjęzyczne projekty DMK w Gdańsku na polu edukacji obywatelskiej” (warsztat poprowadzono po angielsku). Nasi koordynatorzy zaprezentowali wieloletnie doświadczenie DMK w realizacji projektów w zakresie edukacji obywatelskiej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dla uczestników tegorocznego spotkania także przygotowano liczne prezentacje i raporty – zarówno przygotowane przez organizacje badawczo-rozwojowe z Polski i z Niemiec jak i instytucje rządowe – nt stanu dotychczasowej współpracy polsko-niemieckiej oraz jej perspektyw. Warto dodać, że innym cennym elementem trwających obrad jest możliwość zapoznania się z metodami stosowanymi w pracy z młodzieżą i z procedurami aplikacyjnymi, które są szczegółowo objaśniane przez przedstawicieli instytucji grantodawczych, takich jak PNWM.