O Etno-DIALOGU w Edukacji…

O Etno-Dialogu można przeczytać w dwumiesięczniku Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku „Edukacja Pomorska”. Zamieszczono w nim relacje z zrealizowanego projektu przez Dom św. Maksymiliana. CEN był jednym z parterów przedsięwzięcia. Pismo „Edukacja Pomorska” ma już swoją wieloletnią tradycję.
Pod obecną nazwą funkcjonuje na rynku wydawniczym od marca 2002 roku, ale jego początki datować można na wczesne dziewięćdziesiąte, kiedy to zaczęło ukazywać się – drukiem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – czasopismo oświatowe o nazwie „Stolem”.

Misją „Edukacji Pomorskiej” jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych środowiska oświatowego regionu. Czasopismo pomyślane zostało jako rodzaj forum, na którym pracownicy oświaty mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, uwagami, refleksjami. Aspiracją periodyku jest pomaganie nauczycielom w lepszej orientacji w problematyce zmian programowych i prawnych oświaty. Zachęcamy do lektury czasopisma.

Załączniki do pobrania:

Edukacja Pomorska, nr 45 2011
Edukacja Pomorska, nr 46/47 2011