Nowożeńcom gratulujemy!

Nasi przyjaciele i współpracownicy Sonia i Nedim pobrali się! Związek małżeński pobłogosławił imam Hani Kreish z Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku. Do meczetu przybyli prawie wszyscy, w tym dyrektor i gwardian o. Roman Zioła z braćmi franciszkanami. Nowożeńcom składamy najlepsze życzenia! Wierzymy, że Pan Bóg będzie Wam błogosławił.
Czas bardzo szybko biegnie. Nie zawsze nadążamy za nim. Nic jednak jeszcze straconego dla spóźnialskich. Kto nie zdążył złożyć życzeń, ani przesłać prezentu ma jeszcze szansę. Życzenia można składać pisemnie wysyłając je w kopercie na adres naszego biura w Gdańsku. Dotyczy to także przesyłek kurierskich z podarkami!