W DMK nowa wolontariuszka

Od miesiąca już w zespole programowym Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbego pracuje Mavile Ablaieva z Ukrainy. Przyjechała do Gdańska udzielać się wolontarystycznie. Projekt realizowany jest w ramach tzw. Akcji 2 Wolontariatu Europejskigo Programu UE „Młodzież w Działaniu”. Mavile przyjechała z Krymu i będzie wolontariuszką w DMK przez kolejne 12 miesięcy. Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogiki im. B. Chmelnickiego w Melitopolu (Ukraina).
Przed przyjazdem do Gdańska pracowała już jako nauczycielka języka angielskiego oraz była wicedyrektorem ds. wychowania w szkole ogólnokształcącej z krymsko-tatarskim językiem nauczania. Mavile od początku jest bardzo zainteresowana działalnością DMK, więc już od pierwszych dni zaczęła pomagać nam w codziennej pracy. Jest filologiem, więc nauka języka polskiego idzie jej jak po maśle. A na razie kontaktuje się z otoczeniem w językach rosyjskim, angielskim i niemieckim.

mavile_foto1   Kilka pierwszych słów, emocji bezpośrednio od Mavile:

„Впервые за границей – невероятное впечатление!!! Получив возможность выехать за границу волонтером, я понимала, что меня ждет много интересного и познавательного, но в то же время возникали опасения по- поводу смены обстановки, попадания в новую среду, совершенно незнакомую раннее, преодоление языкового барьера и т.д. Были разные ощущения то радости, то страха перед неизвестным будущим, но мои опасения не оправдались. Все оказалось замечательно! Теперь я с уверенность могу сказать, что Польша это гостеприимная страна, все люди здесь очень доброжелательны, а самое главное толерантны к другим национальностям и вероисповеданиям.”

„For the first time abroad – an incredible experience! Having the opportunity to travel abroad as a volunteer, I realized that I was waiting for a lot of interesting and informative, but at the same time, there were concerns about the change of the place of living, getting into a new environment, which is unknown earlier, to overcome the language barrier, etc. There have been a different feeling of joy, the fear of the unknown future, but my fears were not realized. Everything turned out great! Now I can say with confidence that Poland is a hospitable country, all the people here are very friendly, and most importantly tolerant to other nationalities and religions.”