Nowa strategia DMK

Zakończyła się Kapituła Nadzwyczajna Prowincji Św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Ojcowie Kapitulni obradowali od 30 listopada do 2 grudnia br. Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące strategii działalności i nowej lokalizacji Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Kapitule przewodniczył minister prowincjalny o. Adam Kalinowski. Uczestniczyli w niej także goście z Rzymu – o. Jerzy Norel, wikariusz generalny zakonu oraz o. Jacek Ciupiński asystent generalny. W trakcie prac m.in. omówiono plany związane z rozwojem DMK. Przyjęta została strategia działalności Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego na lata 2010-2020. Wskazano nową lokalizację dla prowadzenia misji pojednania i pokoju na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Plan rozwoju, modernizację i remont obiektów ujęto jako zadanie priorytetowe w planie czteroletnim Prowincji Św. Maksymiliana.
Foto: Ojcowie franciszkanie z wiceprezydentem Maciejem Lisickim na Wyspie Sobieszewskiej