Niemcy, Polska, Europa – projekt PNWM

W dniach 23 – 28 października 2022 roku gościliśmy w Domu Maksymiliana uczniów i pedagogów ze Szkół Ekonomiczno-Handlowych im.Macierzy Szkolnej w Gdańsku i Kaufmannische Schulen Rheine Berufskolleg mit Wirtschaftsgymnasium. Celem projektu zatytułowanego „Niemcy, Polska, Europa” była wspólna przyszłość Europy.

Młodzież przeprowadzała wywiady uliczne: „Jak dzisiejsze społeczeństwo widzi swoją przyszłość w Europie?”. Następnie uczestnicy z Polski i Niemiec tworzyli własną wizję Europy w 2050 roku podczas warsztatów „Fikcyjne biografie”. Podczas blisko tygodniowego pobytu nie zabrakło wizyty w Europejskim Centrum Solidarności, licznych warsztatów w mieszanych grupach polsko-niemieckich oraz świetnej zabawy podczas gier integracyjnych i animacji językowej.

Wieczorami uczestnicy świetnie bawili się grając w gry planszowe, śpiewając, tańcząc i oglądając piłkarską Ligę Mistrzów.

Podziękowania za dofinansowanie i wsparcie kierujemy do Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży – PNWM

 


 

Vom 23. bis 28. Oktober war das Maximilian – Kolbe – Haus in Danzig der Gastgeber des deutsch -polnischen Projekts „Deutschland, Polen, Europa”, an dem die SchülerInnen und LehrerInnen der Wirtschafts- und Handelsschule in Danzig und der Kaufmannischen Schulen Rheine Berufskolleg mit Wirtschaftsgymnasium teilgenommen haben. Das Thema der Begegnung war die gemeinsame europäische Zukunft.

Die jungen Leute führten Straßeninterviews durch: „Wie sieht die heutige Gesellschaft ihre Zukunft in Europa?”. Anschließend entwarfen die TeilnehmerInnen aus Polen und Deutschland im Rahmen des Workshops „Fiktive Biografien” ihre eigene Vision von Europa im Jahr 2050. Während des fast einwöchigen Aufenthalts kamen Besuche im Europäischen Solidaritätszentrum, zahlreiche Workshops in gemischten deutsch-polnischen Gruppen und viel Spaß bei Integrationsspielen und Sprachanimation nicht zu kurz.

Abends vergnügten sich die TeilnehmerInnen mit Brettspielen, Singen, Tanzen und dem Anschauen der Fußball-Champions-League.

Dank für die Finanzierung und Unterstützung geht an das Deutsch-Polnische Jugendwerk – DPJW.