Nagroda GTPS

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki przyznało dyrektorowi Domu Pojednania i Spotkań nagrodę artystyczną za organizację „Asyżu w Gdańsku”. Nagroda została przyznana jednomyślnie. Ojciec Roman Zioła podziękował współpracownikom i współorganizatorom corocznych spotkań międzyreligijnych. Gratulacje w imieniu gdańskiej prowincji przekazał wikariusz o. Mariusz Fałkowski. Wyrazy uznania złożyli również Jakub Szadaj, przewodniczący Niezależniej Gminy Wyznania Mojżeszowego oraz imam Hani Hreish z Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku.
Po uroczystym wręczeniu nagrody w siedzibie GTPS uczestnicy udali się na wspólną agapę do DMK, gdzie w swobodnej atmosferze dyskutowano nad przyszłością dalszej współpracy w kręgu mniejszości religijnych na Pomorzu.