My- dzieci z miast hanzeatyckich w DMK

W dniach 24-27 kwietnia br. odbył się pierwszy wspólny projekt, Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku, Szkoły Podstawowej nr 15 oraz Schule SterntalerStraße Hamburg, w którym wzięło udział 30 uczniów w wieku 9-12 lat. Zakładamy, iż będzie to początek długotrwałej współpracy polsko-niemieckiej pomiędzy Gdańskiem a Hamburgiem. Projekt miał na celu wzajemne poznanie się uczniów, nauczycieli i rodziców obydwu szkół. Bardzo ważne było dla nas, aby uczniowie już w tym wieku, brali udział w spotkaniach międzynarodowych i dzięki temu przełamywali stereotypy i uprzedzenia. Służyły temu różne zajęcia i aktywności, które zostały zaplanowane podczas wymiany.
Do najważniejszych punktów programu należały każdego dnia projektu gry i zabawy animacyjne i językowe. Dzieci z Polski i Niemiec poznawały siebie i swoje języki. Uczniowie odkrywali Gdańsk przy pomocy gry terenowej, której głównym bohaterem był gdański Neptun. Wspólna integracja odbywała się również podczas polsko-niemieckiej gry w kręgle. Odwiedziliśmy siedzibę Straży Miejskiej w Gdańsku, gdzie uczniowie podzieleni na zespoły mieszane wzięli udział w zajęciach w miasteczku ruchu drogowego. Uczono się bezpieczeństwa w mieście i rozważnego zachowania. Dzieci spotkały się na zajęciach z lwem- maskotką Straży Miejskiej i otrzymały gadżety i upominki.
Dwukrotnie odwiedzono Szkołę Podstawową nr 15 w Gdańsku, gdzie odbyły się liczne konkursy, gry i zabawy. Była to okazja do spotkania z innymi uczniami, rodzicami i całym środowiskiem szkolnym. Goście z Niemiec poznawali polską szkołę podczas zwiedzania i licznych atrakcyjnych zajęć. Wszyscy świetnie bawili się zarówno podczas dyskoteki światła i cieni, jak również podczas wizyty następnego dnia. Wtedy to wszystkie dzieci wzięły udział w zajęciach pt. „Przygoda z nauką”. W czasie tych zajęć wykonywaliśmy przeróżne eksperymenty chemiczne i fizyczne- w ten sposób dzieci przekonały się, jak interesujący jest świat, który nas otacza. Kulminacyjnym momentem pobytu w szkole był towarzyski mecz piłki nożnej w mieszanych polsko-niemieckich drużynach. Na trybunach zasiadła cała społeczność szkolna. Całość miała doskonałe zaplecze medialne, komentatorskie, a także oprawę artystyczną.
Ostatnie punkty wymiany to polsko-niemiecki wieczór talentów, podczas którego uczestnicy pokazywali swoje umiejętności artystyczne, taneczne, wokalne i sportowe. Całość zwieńczyła ewaluacja i wspólne planowanie rewizyty w Hamburgu. To już niedługo- bo za miesiąc uczniowie z Gdańska odwiedzą swoich kolegów i koleżanki w ich rodzinnym mieście hanzeatyckim- w Hamburgu.

Jakub Garsta