„Muzyka bez granic”

W dniach 29 sierpnia – 6 września odbywał się polsko – niemiecki projekt muzyczny „Muzyka bez granic”. Blisko 40 uczestników z obu krajów spotkało się najpierw w Łobzie i Radowie Małym, a następnie w Gdańsku, aby wspólnie zajmować się muzyką. W trakcie trwania programu odbywały się próby i wspólne warsztaty muzyczne. Grupa integrowała się również podczas wspólnych gier i animacji językowych oraz wyjazdów na plażę. Młodzi muzycy zapewnili również oprawę muzyczną podczas jednego z wydarzeń festiwalu „Wilno w Gdańsku” (uroczysta Msza Św. w Kościele św. Trójcy w Gdańsku) . Organizatorami projektu byli: Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku i Heiner Janik Haus (JBS am Tower) w Oberschleißheim we współpracy z Łobeskim Domem Kultury i chórem z bawarskiego Landbergu (Studio Muzyczne Robinson). Projekt ten był kontynuacją pierwszego spotkania online w maju br., gdzie spotkali się muzycy z Niemiec, Polski i Gruzji. Z powodu pandemicznych restrykcji nie mogliśmy jednak zaprosić tym razem do Polski naszych przyjaciół z Gruzji.

 

Projekt dofinansowany przez PNWM – Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży.

 


 

Vom 29. August – 6. September hat das deutsch – polnische Musikprojekt „Musik ohne Grenzen” stattgefunden. Fast 40 Teilnehmenden aus beiden Ländern haben sich zuerst in Łobez/Radowe Małe und dann in Danzig getroffen, um sich mit der Musik zu beschäftigen. Während des Programms gab es Musikproben und gemeinsame Musikworkshops. Die Gruppe hat sich auch integriert: es gab Spiele, Sprachanimation und Ausflüge zum Strand. Die jungen Musiker haben sich auch um die musikalische Gestaltung eines Events im Rahmen des Festivals „Vilnius in Danzig” gekümmert (festliche Messe in der Sankt Trinitatis Kirche Danzig). Organisatoren: DMK – Maximilian – Kolbe – Haus Danzig und Heiner Janik Haus (JBS am Tower) in Oberschleißheim in der Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus in Łobez und dem Chor aus Landsberg (Musikstudio Robinson).

 

Das Projekt wurde vom DPJW – Deutsch – Polnisches Jugendwerk gefördert.

 


 

Dom Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana (dmk.pl)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – PNWM

Jugendbegegnungstätte am Tower Oberschleißheim – Haus der Öffentlichkeit, Oberschleißheim, Kreisjugendring München-Land in Kooperation mit dem Landratsamt München (jbs-am-tower.de)

Łobeski Dom Kultury – m u z y k a – p l a s t y k a – t a n i e c – e d u k a c j a (home.pl)

Musikstudio-Robinson / Haus für Kindermusiktheater – Musicals