Multicultural sport project with participants from France, Germany and Poland in Maximilian-Kolbe-House

Between 18th and 23rd April there was the third and last part of a multicultural sport project with participants from France, Germany and Poland in Maximilian-Kolbe-House.

During their staying they continued the language and integration games that begun in the first part of their project, in Grenoble. At the same time they made several activities, such as visiting Wejherowo and its local museum and PZPOW –Youth Culture and Sport Centre.

They also participated in two city rallies for discovering the surrounding area: one in the old part of Gdansk and the other one in Wejherowo, hometown of the Polish participants.

While coming back from their trip to Sopot, where they played some games on the beach, they visited Gdańsk Wrzeszcz and spent their free time there doing shopping, buying souvenirs and exploring that part of the city.

The following day they had a guided tour of the Energa Stadium Gdańsk (Football Stadium) and had the access to some areas that tourists aren’t normally allowed to see. After lunch they also organized an international evening with different games and foods typical of their hometowns.

On the last day of their stay in Gdańsk the project members evaluated the project and gave a feedback during a common meeting. In the evening they went to play bowling before telling each other goodbye.

W dniach od 18 do 23 kwietnia w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku.odbyła się trzecia i zarazem ostatnie spotkanie w ramach projektu sportowego polsko-niemiecko-francuskiego.

Podczas pobytu w Gdańsku uczestnicy kontynuowali gry integracyjne i językowe, które zaczęli podczas pierwszej części projektu w Grenoble. Równocześnie brali udział w różnych zajęciach, takich jak odwiedziny w Wejherowie i zwiedzanie regionalnego muzeum oraz PZPOW – Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.

Uczestnicy wzięli też udział w dwóch rajdach miejskich, odkrywając okolicę: pierwszy z niech odbył się na Gdańskiej Starówce, drugi – w Wejherowie, mieście rodzinnym uczestników z Polski.

W drodze powrotnej z Sopotu, w którym młodzież polsko-niemiecko-francuska grała w różne gry na plaży, odwiedziła Wrzeszcz i spędzała tam czas kupując pamiątki i odkrywając tą dzielnicę miasta.

Następnego dnia wszyscy uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu Stadionu Energa z przewodnikiem, który pokazał im również przestrzenie obiektu, na co dzień zamknięte dla odwiedzających. Po obiedzie uczestnicy zorganizowali i przeprowadzili wieczór polsko-niemiecko-francuski, z grami i potrawami charakterystycznymi dla swoich państw.

Ostatniego dnia pobytu w Gdańsku uczestnicy programu podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat projektu podczas wspólnej ewaluacji. Następnie spędzili wieczór na grze w bilard, zanim się pożegnali.

Wygląda na to, że uczestnicy projektu są zadowoleni ze spotkania i programu w Gdańsku. Słyszałem również, jak mówili, że te pięć dni spędzonych tutaj to stanowczo za mało i chcieliby, aby projekt mógł trwać dłużej.

Francesco Pizzolo