Młodzi Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie

Rozpoczęła się kolejna edycja programu Study Tours to Poland. Nasz Dom gości grupę studentów z Ukrainy, Białorusi i Rosji, którzy odbywają swój staż w ramach programu Study Tours to Poland. Potrwa ona od 23 listopada do 4 grudnia br. Podczas pobytu w Gdańsku studenci „w pigułce” otrzymają wiedzę nt Polski, jej historii, teraźniejszości i planów na przyszłość. Oprócz seminariów tematycznych i wykładów w programie znalazły się także spotkania z liderami życia politycznego, naukowcami, a także ze środowiskiem ngo’s i studentami. Nasza grupa zostanie przyjęta m.in. przez pana Bogdana Borusewicza, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w jego warszawskim gabinecie.
W planach są również spotkania z rektorem UG, marszałkiem i wojewodą pomorskim. Młodzi studenci odwiedzą także miasto i gminę Żukowo. Nie zabraknie także czasu na integrację ze środowiskiem studenckim.

Program STP jest jednym z cyklicznych programów finansowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Dedykowany jest do najzdolniejszych i aktywnych studentów z Ukrainy, Białorusi oraz dwóch obwodów rosyjskich – kalinigradzkiego i petersburskiego. W pierwszej fazie głównym koordynatorem programu była Fundacja Edukacja dla Demokracji. Od ponad roku za koordynowanie grup studenckich i profesjonalistów odpowiadają dwa lokalne ośrodki – olsztyńska Fundacja Borussia oraz wrocławska fundacja Kolegium Europy Wschodniej.