MitOstFestiwal

Zakończyło się siódme międzynarodowe spotkanie członków stowarzyszenia MitOst. W tym roku jednym z partnerów przedsięwzięcia zwanego MitOstFestiwal był Dom Pojednania i Spotkań. W programie festiwalu (14-16.10.2009) znalazły się projekcje filmów, dyskusje, wieczory autorskie oraz wystawy i koncerty. W ramach przedsięwzięcia odbyła się również dyskusja nt. wolnych mediów i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Głos w niej zabrała m.in. nasza koleżanka Agnieszka Błaszczak, koordynatorka programów międzynarodowych DMK.

Stowarzyszenie Wymiany Językowej i Kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej „MitOst” skupia ludzi aktywnych, tworząc różnorodną i otwartą sieć. Członkowie stowarzyszenia, to ludzie zaangażowani społecznie, którzy realizują projekty wspierające wymianę kulturową, przyczyniając się dzięki temu do tworzenia ponad kulturowymi, językowymi i politycznymi granicami aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. MitOst powstało w 1996 roku i liczy obecnie 1700 interkulturowo zaangażowanych członków z ponad 40 krajów. Punktem kulminacyjnym rocznej działalności stowarzyszenia jest Międzynarodowy MitOstFestiwal, odbywający się każdego roku w innym mieście. Siódme już spotkanie około 200 członków stowarzyszenia odbywa się tym razem w Gdańsku w dniach 14–18 października 2009 roku. Jednym z partnerów tegorocznego festiwalu był Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego. Agnieszka Błaszczak reprezentująca DMK w zespole organizacyjnym wzięła udział także w ważnej części programu jaką była dyskusja pt.” 20 lat wolnych mediów w Polsce i Niemczech. Nowe perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Środkowej i Wschodniej Europie”. Przy stole dyskusyjnym wspólnie z nią zasiedli także: Karoliną Gil, z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Berlinie, Tytus Jaskułowski, politolog i Uwe Rade, redaktor „taz”. Dyskusję poprowadziła dziennikarka Joanna M.Rother z Berlina.