Międzynarodowe mediacje

W Gdańsku ruszył międzynarodowy projekt nt. mediacji szkolnej. Od kilku lat Dom Pojednania i Spotkań w ramach wspierania edukacji obywatelskiej w Europie Wschodniej realizuje projekty na temat mediacji szkolnej. Od kwietnia do listopada br. zaplanowano kilka działań bezpośrednio związane z tym tematem. W realizacji programu seminariów i szkoleń DMK wspierane jest przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (Program Wsparcie Demokracji 2013) oraz Fundację Edukacja dla Demokracji (Program „Przemiany w Regionie – RITA”).

mediacje_logo

W dniach 21 – 28 kwietnia realizowany jest projekt „Mediacja szkolna jako element wychowania obywatelskiego. Doświadczenie polskie dla Ukrainy”. Głównym założeniem programowym tego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie serii warsztatów i zajęć edukacyjnych w zakresie mediacji rówieśniczej dla wyróżniających się uczniów klas gimnazjalnych z Obwodu Ługańskiego na Ukrainie oraz Gdańska, którzy chcą w swoich klasach pełnić rolę mediatorów w rozwiązaniu konfliktów szkolnych między rówieśnikami. W tym celu w Gdańsku jest zorganizowany 7-dniowy kurs dla 12 uczniów z Polski i 12 z Ukrainy, który prowadzą doświadczeni trenerzy z Polskiego Centrum Mediacji we współpracy z trenerami z partnerskiej organizacji z Ukrainy – Ługańskiej Obwodowej Grupy Mediacji. Naukowy patronat nad projektem sprawuje prywatna szkoła wyższa Ateneum. Uczestnicy projektu od pierwszych dni są bardzo zaangażowani w program, aktywnie uczestniczą w warsztatach i bardzo się cieszą z możliwości pogłębienia wiedzy o mediacji szkolnej – także dlatego, że uczestniczą w zajęciach w razem z kolegami i koleżankami z sąsiedniego kraju. W wolnych od zajęć chwilach uczniowie mają czas m.in. na zwiedzienie zamku krzyżackiego w Malborku, na spacer pełnymi uroku uliczkami gdańskiej starówki i odwiedzenie Sopotu. Projekt „Mediacja szkolna jako element wychowania obywatelskiego. Doświadczenie polskie dla Ukrainy” jest dofinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji z programu „Przemiany w Regionie – RITA”.

Sofiia Useinova, koordynatorka projektu