Metodyka wymiany młodzieżowej

W szkoleniu „Metodyka polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i możliwości dofinansowania w ramach PNWM”, które odbyło się 8 lutego br. w DMK- Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku wzięło udział blisko 20 osób- nauczycieli, pedagogów, referentów kultury i animatorów.
Podczas szkolenia zaprezentowano możliwości zorganizowania wymiany międzynarodowej przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, opracowywano wspólnie wniosek online, tworzono plan finansowy projektu.
Następnie uczestnicy tworzyli w grupach program wymiany i przygotowywali metody pracy podczas wymiany z młodzieżą. Prezentacje ocenione zostały przez trenerów i pedagogów DMK- Agnieszką Błaszczak i Jakuba Garstę. W kolejnym etapie szkolenia rozmawiano o rozliczeniu projektu i sposobach ewaluacji. Szkolenie zakończyło runda pytań, która służyła również aktywnej wymianie doświadczeń.
Kolejne szkolenie PNWM z elementami animacji językowej odbędzie się już 31 marca br.

Zapraszamy do zgłoszeń- informacje i formularz zgłoszeniowy znajduje się poniże.

szkolenie animacja PNWM- formularz zgłoszeniowy 12.2015