Konferencja polsko-niemieckich referentów kultury

Podsumowano polsko-niemieckie wydarzenia kulturalne, które w ostatnim roku odbyły się we współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Jednodniowa konferencja odbyła się w gdańskiej siedzibie Związku Mniejszości Niemieckiej w dniu 20 listopada 2009 r. W spotkaniu wziął udział reprezentujący DMK Jakub Garsta, koordynator projektów polsko-niemieckich.

W spotkaniu wzięli także udział Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku, Joachim Bleicker oraz przedstawiciele Związku Mniejszości Niemieckiej, managerowie kultury IFA z Gdańska, Opola i Olsztyna, przedstawiciele Towarzystwa Polska-Niemcy z Gdańska oraz z Gdyni, a także dyrektor Centrum Herdera w Gdańsku. Celem konferfencji było podsumowanie wydarzeń kulturalnych, które odbyły się w roku obecnym. Jakub Garsta przedstawił polsko-niemieckie programy zrealizowane przez DMK oraz zaprezentował inicjatywy zaplanowane na rok 2010. Podczas spotkania powstała cenna inicjatywa „linkowania” instytucji działających w regionie na płaszczyźnie polsko-niemieckiej współpracy. Powstała także lista mailingowa instytucji działających w tym obszarze. Zawarte zostało również porozumienie o wymianie informacji dotyczących realizowanych przedsięwzięć. Poproszono biorących w spotkaniu przedstawicieli instytucji, aby umieszczali oni informacje o inicjatywach partnerów na własnych stronach internetowych lub „linkowali” je do stron bezpośrednich organizatorów. Uczestnicy spotkania wyrazili także chęć współpracy w organizowanych przez instytucje partnerskie wydarzeniach (pomoc w rekrutacji uczestników, rozpropagowanie informacji, dostęp do mediów itp.). Zaproszono również do kontaktu z Konsulatem oraz z Goethe Institut z siedzibą w Warszawie. Spotkania polsko-niemieckich referentów kultury odbywają się cyklicznie dwa razy w roku. Kolejne spotkanie zaplanowano na wiosnę 2010 r.