Konferencja „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych”

Dyrektor Domu Pojednania i Spotkań o. Piotr Pliszka razem z koordynatorem projektów międzynarodowych Andrzejem Kizelem wzięli udział w pierwszej ogólnopolskiej konferencji „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych”, która odbyła się 2 kwietnia w Warszawie. 

Blisko 120 nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli kuratoriów, jednostek samorządu terytorialnego i edukacji pozaformalnej uczestniczyło w niej na zaproszenie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole, otwartość na świat, odkrywanie i rozwijanie swoich mocnych stron – to tylko niektóre z korzyści, jakie młodym ludziom daje udział w międzynarodowej wymianie.

– Chcemy „odczarować” mit wymiany jako wyjazdu jedynie na zagraniczną wycieczkę, podczas której można podszlifować język. Jak również to, że projekty międzynarodowe są tylko dla najlepszych. Wymiana młodzieży ma być dostępna dla wszystkich, także dla uczniów, którym z różnych powodów trudniej jest wyjechać na zagraniczny projekt. Dlatego oprócz standardowego wspierania Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży kieruje specjalne programy do uczniów szkół zawodowych czy specjalnych. – mówiła dyrektor zarządzająca PNWM Ewa Nocoń.

Największym z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest program Erasmus+, który m.in. pozwala nauczycielom realizować projekty współpracy szkół i wymiany uczniów, będące elementem realizacji podstawy programowej i jednocześnie uatrakcyjnieniem procesu nauczania. Ma on w chwili obecnej realny wpływ na polski system edukacji.

Podczas warsztatów uczestnicy konferencji zdefiniowali trudności, które pojawiają się w trakcie przygotowywania i realizacji wymiany, a następnie wypracowali postulaty do konkretnych grup – dyrektorów szkół, instytucji wspierających wymianę czy jednostek samorządu terytorialnego – od których zależna jest wymiana.

Organizatorami konferencji byli Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

źródło: pnwm.org